Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.

Utbildningsområde 1 omfattar förskolor på Gunnesbo/Nöbbelöv, i Centrum, delar av Linero samt S.Sandby. Verksamheten inom utbildningsområdet leds av ett ledningsteam bestående av utbildningschef samt rektorer för förskolan.

Vinden är en kommunal uteförskola belägen på Gunnesbo gård. Förskolan har en fantastisk vildvuxen gård som barnen älskar att utforska och leka i, den uppmuntrar barnens egen kreativitet och förmåga att skapa nya lekar. Förskolan ligger granne med 4H gården och alla dess djur och har nära till naturreservatet Nöbbelövs mosse.

Förskollärare uteförskolan Vinden

Arbetsuppgifter

Uteförskolan Vinden har sin hemvist i en härligt vildvuxen trädgård på Gunnesbo gård i norra Lund. Förskolan bedriver all sin verksamhet utomhus, men har även tillgång till lokaler i anslutning till trädgården. Utemiljön är förskolan Vindens redskap för lek och lärande. Barnens egen lek ges därför stort utrymme och ses som grunden i undervisningen. Barnen har alltid tillgång till vatten och verktyg. Barn och pedagoger bygger tillsammans sina egna lekredskap. Odling, djur och natur är viktiga delar i verksamheten.Vi ser det kompetenta barnet och lägger stor vikt vid att vara medforskande i barnens utveckling.

I dina arbetsuppgifter ingår att planera och bedriva pedagogiskt arbete i enlighet med gällande läroplan samt utföra inom yrket i övrigt förekommande arbetsuppgifter. Arbeta med barn i åldern 1-6 år.

Förskolan arbetar med Grön Flagg. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation, reflektion, diskussioner och relevant kompetensutveckling för att utveckla undervisningen. Som redskap i utvecklingsarbetet används bl.a. dokumentationsverktyget Unikum och för att utveckla det kollegiala lärandet mellan pedagoger deltar samtliga i samtalsgrupper, där syftet är att höja förskolans kvalitet med hjälp av fördjupade samtal om förskolans uppdrag kopplat till årshjul, nyckelstrategier, forskning och litteratur. Vi har även tillgång till specialpedagogiskt stöd som delas med förskolan Uroxen.

Vi har ett nära samarbete och utbyte med förskolorna Uroxen och Mammuten bl.a. i form av gemensamma arbetsplatsträffar, på utvecklingsdagar och under samtalsgruppsträffarna.

Kvalifikationer

Du är legitimerad förskollärare som kan bidra med nya tankar och du är genuint intresserad av utepedagogik.

Vi söker dig som är beredd att ta din del av ansvaret för att utveckla vår förskola, att inspirera och inspireras, vara engagerad och nyfiken på att utvecklas som medforskare både till det enskilda barnet och till hela gruppen. Du är väl insatt i läroplanen för förskolan Lpfö 18 och har kunskap inom IKT (informations- och kommunikationsteknik), samt erfarenhet av projekterande arbetssätt.

För att trivas i rollen hos oss är du intresserad av utepedagogik, natur och miljö. Vidare tror vi även att du är intresserad av pedagogisk utveckling.

Som person är du lyhörd och har lätt för att samarbeta. Du är flexibel och kan arbeta såväl med yngre som äldre barn i verksamheten. Du känner en stark yrkesstolthet och arbetsglädje. För dig är det självklart att ha kul tillsammans!

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2019-08-12

Ansökan

Ansök senast

Sista ansökningsdag: 2019-07-12

Referensnummer

BSF 205/2019
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande. För att du ska få arbeta inom förskola/skola eller annan pedagogisk verksamhet måste du uppvisa ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Läs mer och hämta blanketten på www.polisen.se

Kontaktperson(er)

Namn: Cecilia Rietz
Title: Rektor, förskolorna Mammuten, Uroxen och Vinden
Telefon: 046-3595000

Utbildningsområde 1

Tillbaka till lista