Förslag på arbetsuppgifter för en prao-elev

Det finns mycket som en prao-elev kan göra. Här är några förslag inom olika branscher.

Marknad och kommunikation

 • Uppdatera hemsidan
 • Skapa innehåll till sociala media
 • Skriva texter till intranät eller media
 • Hjälpa till med kundutskick
 • Omvärldsbevaka
 • Ge sina unika perspektiv

Ekonomi och personal

 • Vara behjälplig med fakturor
 • Delta i rekryteringsärenden

Reception och intern service

 • Svara i telefon
 • Hjälpa till med ärenden som kommer in
 • Hantera post
 • Städa

Vård och omsorg

 • Prao exempelvis på vårdboende, daglig verksamhet eller inom hemtjänsten
 • En social och omvårdande prao
 • Hjälpa till vid måltider och på olika aktiviteter som promenader, spel eller läsning

Barn och unga

 • Ta hand om barn och unga på förskola eller skola
 • Lek, aktiviteter och måltider

Trädgård och underhåll

 • Service av fastigheter, både utomhus och inomhus
 • Rensa rabatter

Förening och fritid

 • Ledare på olika aktiviteter för barn och unga inom kultur eller sport
 • Sköta material och lokaler
 • Enkla kontorsuppgifter

Kontor och administration

 • Kontorsarbete
 • Sortera papper
 • Inblick i olika datorprogram
 • Vara med på möten

Tillverkning och produktion

 • Vara med i tillverkningen – följa en produkt från början till slut
 • Packa varor
 • Vara med i utförandet eller vid leveransen av tjänsten

Försäljning och logistik

 • Vara med vid ett kundmöte
 • Ta emot order
 • Skicka ut och packa upp varor
 • Vara behjälplig inför inventering

Butik (kläder, livsmedel och liknande)

 • Kundservice
 • Sortera och packa upp varor och kläder.
 • Städa
 • Prismärka
 • Hålla ordning i butiken

Hotell och restaurang

 • Reception
 • Förbereda mat
 • Servera
 • Städa
 • Hålla ordning
 • Kundservice

Café och konditori

 • Baka
 • Kundservice
 • Städa
 • Förbereda frukost eller lunch

Bil och industri

 • Underhåll av fordon och maskiner
 • Hantverk
 • Transport
 • Lagerarbete

Kontakt

PraoLund

E-post: praolund@lund.se

Anita Ringlander Borgshammar
Telefon:
046-3593327
Epost:
 anita.ringlanderborgshammar@lund.se

Anette Ekholm
Epost:
anette.ekholm@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se