Till handledaren på praktikplatsen

Informationen här är till dig som ska vara handledare för en sommarpraktikant. Tack för att du tar emot en lundaungdom!

Enligt socialnämndens beslut går erbjudande om praktikplats i första hand till ungdomar som har särskilda behov och på grund av det kan stå längre från arbetsmarknaden och har svårt att skaffa sommarjobb på egen hand. Vi får hjälp av skola och socialtjänst att välja ut de ungdomar som är i störst behov av en praktikplats. När de prioriterade platserna är tillsatta lottas de resterande ut bland alla de andra som sökt.

Handledaren

En handledare får max vara ansvarig för två sommarpraktikanter samtidigt.

Ditt uppdrag som handledare innebär att du ska du vara tillgänglig för praktikanten varje dag. Om något händer praktikanten, till exempel en olycka, gäller inte kommunens försäkring om inte handledare funnits tillgänglig och möjlig att nå. Du ska introducera praktikanten i arbetet och finnas med som ett stöd under hela praktikperioden. En praktikant ska inte ersätta en anställd person i arbetsbörda eller ansvar. Vi på Sommarpraktik i Lund finns här och kan hjälpa till om det är något.

Utdrag ur belastningsregistret

Alla handledare måste skaffa ett utdrag ur belastningsregistret (begränsat utdrag). Undantaget är om handledaren arbetar på en arbetsplats där det redan finns ett lagstadgat krav från arbetsgivaren att personalen måste ha visat upp ett registerutdrag vid anställningstillfället.

Du beställer själv genom att fylla i blanketten - Begära utdrag ur Polisens belastningsregister, handledare - och skicka den till polisen.

Utdrag ur polisregistret

När du sedan får hem ditt utdrag ska du skicka det till oss på Sommarpraktik i Lund oöppnat.
Adress: Sommarpraktik, Kristallen, Box 1255, 221 00 Lund

Vi på Sommarpraktik i Lund kan komma ut till dig och titta på ditt utdrag om du inte vill skicka det.

Innan praktikstart

 1. Informera dina kollegor om att det kommer en praktikant till er arbetsplats.
 2. Fundera och planera för vad praktikanten kan ha för uppgifter under sin praktiktid.
 3. Vi informerar praktikanterna om att de ska ta kontakt med er, men om ni inte har hört någonting veckan innan praktikstart så får ni mer än gärna ta kontakt med praktikanten eller med oss på Sommarpraktik i Lund.
 4. Informera praktikanten om praktiska saker som schema, adress och arbetskläder om det behövs eller boka tid för en träff. Det kan vara bra att mejla samma information till ungdomen efter samtalet.

Under praktiken - två blanketter och ett intyg

Första dagen:

 • Checka av blanketten

Introduktion och riskbedömning med sommarpraktikant
(huvudsakliga uppgifter, verksamhetens regler, raster, sjukanmälan, viktiga telefonnummer, brand och säkerhet).

 • Berätta tydligt vilka förväntningar ni har på praktikanten – det ger stor trygghet och minskar risken för missförstånd.
 • Bemöt praktikanten som en arbetskamrat men ha förståelse för att det kanske är ungdomens första möte med arbetslivet. Kom ihåg att hen är praktikant och ska handledas och inte ha ansvar som en vanlig anställd. Alla är vi olika och lär oss olika fort.
 • Tänk på att alla inte har lika lätt för sig utan kanske behöver extra tydliga instruktioner, extra uppmuntran eller något annat.

Efter en vecka:

 • Fråga om hen trivs, har några frågor eller funderingar.
 • Berätta vad som fungerar bra och vad praktikanten kan jobba på och utveckla under de nästkommande veckorna. Ge konstruktiv feedback!
 • Kom ihåg att fylla i närvaroblanketten – den ska undertecknas sista dagen av er bägge två och sedan skickas in eller lämnas till sommarpraktikansvarig.

Närvaroblankett

 • Skriv ett intyg – det betyder oerhört mycket för våra praktikanter att få ett intyg och eventuellt ett utlåtande om deras praktiktid hos er.

Intyg

Arbetstid

 • Högstadieelever praktiserar 6 timmar per dag vilket innebär max 90 timmars betald praktiktid under en period (plus 30 minuters obetald lunch varje dag).
 • Gymnasieelever praktiserar 8 timmar per dag vilket innebär max 120 timmars betald praktiktid under en period (plus 30 minuters obetald lunch varje dag).

Praktikanten ska alltså utöver arbetstiden ha minst 30 minuters lunch varje dag. Därtill finns det i arbetstidslagen krav på pauser från arbetet, till exempel en fikapaus. De små pauserna är dock inräknadei arbetstiden.

Arbetstiden sker vanligtvis på vardagar klockan 6.30-20. Ingen extra ersättning utgår vid obekväm arbetstid. Om andra arbetstider kan komma att förekomma hos er, hör av er till oss på Sommarpraktik i Lund.

På midsommarafton den 22 juni är praktikanten ledig utan ersättning. Denna dag kan dock, med ert godkännande, tas igen i nära anslutning till praktikperioden (varpå praktikanten får ersättning). Eller om överenskommelse görs mellan er och praktikanten kan praktik göras på midsommarafton. Dock med vanlig ersättning, alltså utan OB-tillägg.

Introduktion

Varje praktikant ska ha en introduktion på arbetsplatsen. Du som handledare ska då fylla i blanketten Introduktion och riskbedömning med sommarpraktikanten (se ovan). Denna blankett ska sedan finnas lättillgänglig för er och praktikanten på praktikplatsen.

För många ungdomar är praktiken hos dig den första kontakten med arbetslivet. Det kan vara extra pirrigt och nervöst. Ungdomarna kanske glömmer ställa frågor om verksamheten. Ge gärna en så tydlig introduktion som möjligt, det ger stor trygghet.

Arbetsmiljö och arbetsrättsliga regler

Det är viktigt för oss inom Lunds kommun att våra praktikanter inte utsätts för onödiga risker i arbetet och möts av trevliga medarbetare. Lunds kommun har nolltolerans och accepterar inte att medarbetare utsätts för trakasserier eller någon annan form av kränkande särbehandling. För mer information om trakasserier och kränkningar se länken längst ner på sidan under ”Relaterad information”.

I samband med att ni tar emot sommarpraktikanter övergår arbetsledaransvaret och arbetsmiljöansvaret till er. Det är viktigt att beakta att ungdomar under 18 år inte får lov att utföra vissa arbetsuppgifter. En sommarpraktikant har rätt till en bra arbetsmiljö och att hen på ett säkert sätt får veta hur arbetsuppgifterna ska utföras.

Lunds kommun har rätt att avbryta praktiken vid bristande arbetsmiljörutiner.

Arbetsmiljöverkets hemsida har mycket bra information.
> www.av.se.

Lön och försäkring – men ingen reseersättning

Kommunen står för praktikersättning, sociala avgifter och kostnader för försäkring. Det är praktikanten själv som ska meddela sitt bankkonto till Sparbanken Skåne men du får gärna påminna!

Under praktikperioden är praktikanten försäkrad under överenskommen arbetstid samt under direkt färd, utan avbrott, till och från arbetsplatsen.

Kommunen ersätter inget övrigt (som praktikantens kostnader för resor till och från praktikplatsen).

Sjukdom och olycksfall

Om praktikanten blir sjuk ska hen meddela detta till dig som är handledare. Praktikanten får ingen ersättning, oavsett omständighet, de dagar eller timmar hen är sjuk. Även om praktikanten kommer med läkarintyg kan hen inte få någon ”sjuklön” från kommunen. Du som handledare kan själv bestämma om det finns möjlighet att arbeta in de dagar praktikanten varit borta.

Om praktikanten skadar sig och behöver söka läkare/tandläkare ska praktikanten meddela detta både till dig som är handledare och till kommunens sommarpraktikansvarig. Har några utlägg i samband med detta gjorts kan sommarpraktikansvarig hjälpa till med att göra en skadeanmälan till försäkringskassan. Observera att alla kvitton måste sparas.

Rapportera skadan skriftligt till sommarpraktikansvarig på adressen:
Sommarpraktik, Kristallen, Box 1255, 221 05 Lund.

Närvarorapport och en blankett

För att praktikanten ska få ut sin ersättning måste hen lämna in en ifylld närvarorapport som handledaren har undertecknat.

Närvaroblankett

Skriv under rapporten när hela praktikperioden är slut. Arbetstiden som fylls i är den tiden praktikanten varit hos er minus lunchen.

Exempel: Praktikanten är hos er mellan 08.00-16.30 och har inom den tiden 30 minuters lunch = 8 timmars betald praktiktid. Skriv då 8 den dagen.

Ifylld rapport skickas av er eller praktikanten till:
Sommarpraktik, Kristallen, Box 1255, 221 00 Lund

Intyg och en mall för det

När praktikperioden är slut är vi mycket tacksamma om du kan skriva under ett intyg om praktikantens arbetsuppgifter och eventuella kommentarer kring detta. Intyg är inget som vi på kommunen kommer att ta del av utan det riktas helt och hållet till praktikantens framtida arbetsgivare.

Intyg

Några vanliga frågor och svar

Hur får jag reda på vem som ska praktisera hos mig?

Så fort sommarpraktikansvarig är klar med matchningsarbetet skickar vi ett mail eller ett brev till dig med kontaktuppgifter till den ungdom som ska praktisera hos er.

Kan jag bestämma vem som ska praktisera hos mig?

Nej.

Får praktikanten lov att praktisera två perioder?

Nej, varje ungdom får praktisera enbart i tre veckor.

Har vi rätt att avsluta praktiken?

Försök att ha en dialog med praktikanten om någon inte fungerar bra. Alla förtjänar en chans att bättra sig! Hör av er till oss om ni vill ha hjälp.

En praktikplats har rätt att, i samråd med kommunens sommarpraktikansvarig, avbryta praktiken om praktikanten trots tillsägelser fortsätter att inte passa tider, inte deltar aktivt i verksamheten eller inte meddelar hinder vid frånvaro.

Ni är välkomna att höra av er till oss via telefon eller mail!

Med vänlig hälsning

Nora Al Barkawi och Amanda Karlsson
Samordnare Sommarpraktik i Lund

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/handledare

Kontakt

Sommarpraktiken

Socialförvaltningen

Postadress: Sommarpraktik, Kristallen, Box 1255, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefontid: Vardagar 1012

Samordnare:

Amanda Karlsson, telefon 046-359 30 66
E-post: amanda.karlsson@lund.se

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se