Kan du erbjuda en praktikplats?

Hjälp oss att ge fler lundaungdomar en lärorik sommar då de får möjlighet att knyta kontakter med arbetslivet! Kommunala verksamheter och bolag har möjlighet att ta emot feriepraktikanter. Hör av dig till oss senast den 28 februari om din arbetsplats kan erbjuda platser.

Att ta emot feriepraktikanter

Genom att ta emot lundaungdomar på kommunal feriepraktik ger du och din arbetsplats dem möjlighet att etablera kontakt med arbetsmarknaden, får arbetslivserfarenhet, referenser samt en meningsfull sysselsättning under tre veckor på sommaren. Socialförvaltningen står för all administration, lön och försäkring.

Feriepraktiken pågår i tre veckor och är indelad i tre perioder. Du väljer hur många perioder och praktikanter du har möjlighet att ta emot.

Perioderna ser ut så här under 2020:

  • Period 1: 15 juni-3 juli
  • Period 2: 6-24 juli
  • Period 3: 27 juli-14 augusti

Arbetstid och arbetsgivaransvar

Ungdomarna praktiserar sex timmar per dag, vilket totalt blir 90 timmar för tre veckor. Arbetstiden ska vara förlagd måndag till fredag. Feriepraktiken är till för ungdomar som är skrivna i Lunds kommun och går ut nian på grundskolan samt ettan eller tvåan på gymnasiet. Som arbetsgivare åtar ni er att ha en ansvarig handledare för ungdomen under praktiktiden, samt arbetsmiljöansvar. Praktikanten är under hela praktikperioden försäkrad via Lunds kommuns olycksfallsförsäkring, om något skulle hända.

Anmäl platser till oss!

Anmäl vilka platser din arbetsplats kan erbjuda senast den 28 februari 2020. Om du undrar över något, välkommen att kontakta arbetsmarknadskonsulent Amanda Karlsson på amanda.karlsson@lund.se.

 

Kontakt

Kommunal feriepraktik

Socialförvaltningen

Postadress: Kommunal feriepraktik, Kristallen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefontid: Vardagar 1012 och 13-15

Samordnare:

Amanda Karlsson, telefon 046-359 30 66
E-post: sommarpraktik@lund.se

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se