Kan du erbjuda en praktikplats?

Praktik hos dig kan göra en sommar! Har du plats för en ung praktikant i sommar? Eller kan du tänka dig att sponsra en plats?

Kommunen bekostar 500 platser men vi behöver fler. Vi vet att praktiken har en positiv förebyggande inverkan. Sommarlovet är långt för de ungdomar som inte har något att göra. Vill du vara med och erbjuda fler ungdomar en meningsfull sommar?

  • Du som arbetsgivare får en extra resurs under sommaren.
  • Du marknadsför ditt affärs- och yrkesområde för blivande arbetskraft.
  • Och du gör något för unga i Lund!

1. Sponsra en plats – det är enkelt!

Vi är, å Lunds ungdomars vägnar, verkligen tacksamma för allt. Du väljer själv belopp. Som vägledning kostar löneersättningen för en praktikplats 4 050 kronor för en högstadieelev respektive 6 000 kronor för en gymnasieelev.

Intresserad? JA!

Gör en insättning på socialförvaltningens bankgiro och märk insättningen med koden nedan.

Socialförvaltningen i Lund Bankgiro: 237-6440 Märk insättningen med: Eken 4075

Tack!! Vi publicerar alla sponsorer på hemsidan och tackar även med annons i Sydsvenskan. Mejla oss gärna, nora.alberkawi@lund.se, och meddela att du gjort en insättning så vi får rätt på företagets namn i vår annonsering.

2. Erbjud praktikplats hos dig

Alternativ A: du erbjuder praktikplatser och kommunen betalar ungdomarnas löneersättning.

Alternativ B: du erbjuder praktikplatser och ditt företag betalar dessutom ungdomarnas löneersättning (4050 kr för en högstadieelev respektive 6000 kr för en gymnasieelev).

Praktiken pågår i tre veckor och är indelad i tre perioder. Du kan välja flera perioder, samt om du har möjlighet, ta emot flera ungdomar per period.

Arbetstiden och arbetsgivaransvar

Arbetstiden ska helst vara förlagd måndag till fredag och praktikanten bör börja tidigast kl. 07.00 och sluta senast kl. 19.00. Men vi är öppna även för andra arbetstider.

  • 6 timmar per dag för ungdom som går ut 9:an
  • 8 timmar per dag för ungdom som går ut 1:an eller 2:an på gymnasiet.

Praktiken är till för ungdomar som bor i Lunds kommun och som går ut högstadiet (9:an) samt 1:an eller 2:an på gymnasiet till sommaren. Som arbetsgivare åtar ni er att ha en ansvarig handledare för ungdomen under praktiktiden, samt arbetsmiljöansvar. Praktikanten ärförsäkrad genom Lunds kommuns olycksfallsförsäkring (mer information om detta när vifått kontakt!).

Anmäl intresse

Anmäl ditt intresse via e-tjänsten:

> Anmälan om praktikplats av företag/förening

> Anmälan om praktikplats av kommunala arbetsplatser

Kontakt för mer information

Nora Al Berkawi, nora.alberkawi@lund.se

Sommarpraktik – gör nåt för unga i Lund!

Kontakt

Sommarpraktiken

Socialförvaltningen

Postadress: Sommarpraktik, Kristallen, Box 1255, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefontid: Vardagar 1012

Samordnare:

Nora Al Barkawi, telefon 046-359 84 68
E-post: Nora.albarkawi@lund.se

Amanda Karlsson, telefon 046-359 30 66
E-post: amanda.karlsson@lund.se

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se