Allt om ComUng

ComUng arbetar som ett samordningscenter med gemensam information, vägledning, stöd och mötesplats. Verksamheten bygger på samverkan mellan Socialförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen och Arbetsförmedlingen i Lund. Vi består av arbetsmarknadskonsulenter, fritidsledare, studie- och yrkesvägledare samt arbetsförmedlare. Vårt mål är att ge unga ökad anställningsbarhet och utvecklas genom detaljerad planering, motivationshöjande vägledningskurser med mera. ComUng erbjuder även våra deltagare möjlighet till friskvård och sociala aktiviteter för att höja känslan av möjligheter.

Historik

ComUng började som ett samverkansprojekt under perioden 2011-02-01 till 2014-01-31 och medfinansierades av Europeiska socialfonden. Från och med 1 februari 2014 är ComUng en permanent verksamhet med fokus på unga som varken arbetar eller studerar och som genom guidning kan komma vidare till arbete eller utbildning. Målet är att fler unga ska nå innanförskap, det vill säga egen försörjning och makt över sitt liv. Medlet är ett samordningscenter med gemensam information, vägledning och stöd samt en mötesplats för ungdomarna.

Målgrupp

ComUng är till för dig som är i åldern 16 till 24 år.

Vår idé

Vi samverkar för att mobilisera och bättre utnyttja de resurser och stödåtgärder som finns för målgruppen. Idén är att en gemensam fokusering på hela individen skapar vägar in i samhället med utgångspunkt i varje individs enskilda behov och framtidsdrömmar.

Samordningscenter och mötesplats

Ett samordningscenter har skapats med tanken: en dörr in till samverkansparternas stöd för att nå etablerad sysselsättning.

Utbudet hos ComUng ska bidra till att unga ökar sin anställningsbarhet och kompetensutvecklas genom kartläggning, motivationshöjande insatser, utbildningsinsatser, friskvård, workshops samt vägledningskurser med mera.

En mötesplats för målgruppen finns i samordningscentret med drop in verksamhet och sociala aktiviteter samt friskvård. Idén är att hitta känslan av att det finns möjligheter för alla unga som går in genom dörren.

Kontakt

ComUng

Postadress: ComUng, Lunds kommun, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress: Bytaregatan 6, Lund
Telefon: 046-359 42 80
E-post:comung@lund.se
Öppettider:
Måndagar klockan 13-16 vägledare för KAA (ingen inskrivning), klockan 13 Träning
Tisdagar klockan 13-17, tjejkväll klockan 17-20
Onsdagar klockan 13-16 inskrivning, klockan 13 Träning och klockan 18-20 Tamam läxhjälp
Torsdagar klockan 13-16 inskrivning
Fredagar klockan 13-16 inskrivning, klockan 15 Fredagsfika

På måndagar klockan 13-16 kan du träffa Annika Nellhov/KAA och projektledare för Griffin

På tisdagar och onsdagar klockan 13-15 kan du träffa Alexandra Odemar Engvall, karriärvägledare från vägledningscentrum

Mellan onsdag till fredag klockan 13-16 finns det personal på plats som kan hjälpa dig med inskrivning, CV/personligt brev, söka arbete och utbildning.
Välkomna!

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se