Apelskolan

Apelskolan

Välkommen till Apelskolan – den lilla skolan i hjärtat av Lund. Apelskolan är en F-6 skola som har Montessori-inspirerad pedagogik.

Apelskolan är en liten charmig skola som ligger i hjärtat av Lund. Vi har klasser i årskurs F–6, och undervisningen inspireras av Montessoripedagogik.

Skolan har nära till allt vad Lund har att erbjuda gällande kultur och fritidsaktiviteter, till exempel Högevallsbadet, Kulturen, Lunds konsthall och Domkyrkan. Vi har även nära till flera av stadens större parker som Botaniska trädgården, S:t Jörgens park och Stadsparken.

Så här jobbar vi

På Apelskolan tror vi på allas förmåga att lära, och vi respekterar varje människas egenvärde. I vårt arbete utgår vi från vår vision som bygger på höga förväntningar, lärande och inflytande och delaktighet.

Vi utgår från att alla elever och medarbetare kan och vill lära. Vi respekterar alla människors olikheter och ser dem som tillgångar.

Vi anpassar undervisningen för varje elev och lär av varandra!

Hos oss får eleverna möjlighet att utvecklas och nå så långt som möjligt utifrån sina egna behov och förutsättningar. Vi anpassar därför undervisningen för varje elev, och ser till att all undervisning och bedömning utgår från elevens förmågor. Eleverna får möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt, och de får kontinuerlig återkoppling på sitt lärande, så kallat bedömning för lärande, BFL.Elevens utveckling sker i samarbete med vårdnadshavare.

Allt lärande utgår från elevernas tidigare kunskaper, erfarenheter och intressen. På så vis har eleverna inflytande över arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. De har också inflytande över hur vår verksamhet utformas, t.ex. miljö och aktiviteter.

All vår undervisning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi är tydliga och har struktur och framförhållning i hur vi planerar och genomför undervisningen (s.k. pedagogisk planering, PP). Vi lär av varandra! Det kollegiala lärandet är en naturlig del i vår verksamhet, och vi tänker därför brett över arbetslag, skola och skolområde. All personalreflekterar, följer upp och utvärderar sin undervisning själv, samt tillsammans med elever och kollegor.

Hos oss på Apelskolan förbereds eleverna för att kunna leva och verka i samhället. Våra elever lär för livet!

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/apelskolan