S:t Hansgården är stängt för besökare

Enligt Lunds kommuns nya riktlinjer för att förhindra smittspridning är S:t Hansgården tillfälligt stängt för besökare. Det är endast inskrivna fritidsbarn, kaninägare och personal som får vistas på området.

Coronaviruset och covid-19

S:t Hansgården

S:t Hansgården är en fritidsklubb med miljöprofil. Vi har även öppen verksamhet och lektionsverksamhet för skolor inom Lunds stad.

Vi vill att barnen ska känna sig delaktiga i gårdens skötsel och därgenom träna sig i att ta ansvar både för sig själva och sin omgivning.