Innergården på Spyken en solig dag. Två elever går under gröna träd och en annan grupp elever står och pratar med varandra.

Spyken - en skola som sticker ut!

Mitt i Lunds centrum ligger gymnasieskolan Spyken. Spyken har traditioner sedan 1800-talet, men är samtidigt en modern skola.

I våra utbildningar är vi måna om att ge kunskap och kompetens som gör våra elever väl rustade att möta framtiden i fortsatta studier eller yrkesliv.

Våra fyra nationella program 

På Spyken finns det fyra program Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Humanistiska programmet och Estetiska programmet. Vi har också två särskilda inriktningar på NA (Naturvetenskap och musik samt Bild & design) och spetsutbildning i ES musik.

Spyken

Adress
Dalbyvägen 2, Lund

Telefonnummer
046-359 78 00

Öppettider
08.00-15.00
Begränsade telefontider under lovdagar.

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider Medborgarcenter
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08–16
Avvikande öppettider