Svaneskolan

Svaneskolan erbjuder skolår 7-9 och är centralt belägen i Lund, mellan Stadsparken och Idrottsplatsen.

Bild gjord av ASP

 Konstnär: Ann-Sofie Pettersson, bildlärare på Svaneskolan

Här är Svaneskolans fina bloggar!

Sidan uppdaterad: 2014-09-05
Direktadress till denna sida: www.lund.se/svaneskolan
google-translate