Lundafastigheter

Lundafastigheter förvaltar lokaler som förskolor, skolor, idrottshallar, brandstationer, butiks- och kontorslokaler.

Vi ansvarar även för anskaffning och förvaltning av särskilda boenden för social- samt vård- och omsorgsförvaltningen.

Sidan uppdaterad: 2015-07-23
Direktadress till denna sida: www.lund.se/lundafastigheter
Kontakt
Hitta snabbt
google-translate