Lundafastigheter

Serviceförvaltning, Lundafastigheter, Rådhuset

Lundafastigheter förvaltar kommunens verksamhetslokaler som förskolor, skolor,
idrottshallar, brandstationer, butiks- och kontorslokaler. Vi ansvarar även för anskaffning och förvaltning av social- samt vård- och omsorgsförvaltningens särskilda boenden.

Vill du veta mer? Klicka på "Mer om Lundafastigheter" längst ner på sidan.

Sidan uppdaterad: 2013-06-25
Direktadress till denna sida: www.lund.se/lundafastigheter
Kontakt
Hitta snabbt
google-translate