Häckebergaskolan

(Bildspelet ovan visar en del av de aktiviteter som fritidshemsbarnen gjorde under juni och juli månad. Det var bland annat experiment med blåsbubblor, vattenkubb och sömnad av egna shorts. Kojbygge med hjälp av lastpallar har också varit en rolig aktivitet som vi dock inte har bild på i nuläget.)

Sommarlovet har börjat och Sommarfritids har startat!

Häckebergaskolans fritidshem fylls dagarna av olika aktiviteter, planerade av personal och elever.  Denna vecka har grupperna planerat t ex  grillning och lek på lekplatsen  vid kyrkan eller vid Enestugan, pyssel , schack eller andra spelutmaningar,  Just dance eller andra aktiviteter i gympasalen och så klart lekar på skolgården. Veckans planering finns uppsatt i på avdelningarna. 

Under sommarfritids är det öppning och stängning på Björken. Huvudentrén vid matsalen kommer att vara låst utom på förmiddagen. 

I Genarps verksamhetsområde förbereder skolledare, skolsekreterare och vaktmästare höstens arbete. De som tjänstgör under sommaren hittar du i tjänstgöringsschemat som finns under menyn ”Kontakt”.

Lite nyheter inför kommande läsår finns här:

Från och med 1 juli kommer It’s Learning att upphöra i hela Lunds kommun. Som ersättare för denna kommer man att ha GAFE, (Google Apps For Education). Arbetet med att överföra tidigare information och lägga in ny, har påbörjats men GAFE kommer inte att börja användas förrän nästa läsår. Mer info kring detta får du när skolan har börjat igen.

Därför blir det endast genom skolornas hemsidor som du som förälder, får information under sommarlovet.

Vårt planerade Skolgårdprojekt syns redan. På skolgården finns skänkt jord till kommande Skogsträdgårdar.  Vi kommer att informera mer om projektet när höstterminen startar. 

Genarps fritidshem för åk 4-6 startar den 19/8 på Häckebergaskolan I dagsläget är det 46 barn anmälda till fritidshemmet för åk 4-6. De fritidselever som har morgonfritids lämnas på Häckebergaskolan, och äter frukost där innan de tar bussen till Genarps skola. Fritidsbarnen äter mellanmål på Genarps skola, och därefter åker de tillsammans med fritidspersonal buss till Häckeberga där fritidsaktiviteterna drar igång. Hämtning sker alla dagar på Häckebergaskolan.
 
Häckebergaskolan och Genarps skola har tagits ut till Malmö högskolas projekt Övningsskolor. Detta innebär att vi kommer ta emot fler lärarstuderande än tidigare, vilket borgar för fortsatt hög kvalitet i våra skolor. Våra lärare kommer få kvalitativ kompetensutbildning samtidigt som de bidrar till att handleda nya lärarstuderande in i yrket.
 
Glad sommar önskar all personal på Häckebergaskolan!


Genarp den 15 juni 2016

Karin Jansson, rektor för F-3 på Häckebergaskolan

Nyheter

GAFE hösten 2016

14 jun 2016

Skoldirektörerna i Lund meddelar följande: "Lunds kommun fortsätter satsa på den digitala utvecklingen av skolan genom att erbjuda moderna och effektiva digitala verktyg. Med...

Gå till artikel

indragare 2012

It's Learning upphör!

03 jun 2016

Genarps skola och Häckebergaskolan har under flera års tid använt sig av två informationskanaler till föräldrar och elever. Dessa har varit It’s Learning och skolornas hemsidor....

Gå till artikel

Vi har firat Världsbokens dag

27 apr 2016

Under fredagen den 22/4 firade Genarps skola och Häckebergaskolan Världsbokens dag för andra året i rad. Världsbokens dag, 23/4,  firas över hela världen i syftet att uppmärksam...

Gå till artikel
Sidan uppdaterad: 2016-07-30
Direktadress till denna sida: www.lund.se/hackebergaskolan
google-translate