Genarps skola

Utomhusmiljö, Genarps skola

Genarp 2016-08-15

Sommarlovet är slut och välkomna till ett nytt läsår!

Nedan påminner vi också om tidigare aviserade nyheter:
 
Fortsatt utökad matematikundervisning i grundskolan.  Riksdagen sa ja till regeringens förslag, och beslutet innebär att undervisningen utökas med motsvarande en matematiktimme i veckan i årskurserna 4-6 med start hösterminen 2016.

Den 1 juli upphörde It's Learning i hela Lunds kommun. Som ersättare för denna kommer man att ha GAFE, (Google Apps For Education). Arbetet med att överföra tidigare information och lägga in ny, är i full gång men GAFE kommer inte att börja användas förrän i början av det nya läsåret. Mer info kring detta får du så småningom. Vårdnadshavare får tills dess info via denna hemsida och ev mejl.

Genarps fritidshem för åk 4-6 är på Häckebergaskolan och börjar 19 augusti. De fritidselever som har morgonfritids, lämnas på Häckebergaskolan och äter frukost där innan de tar bussen till Genarps skola. Schema för skoldagen kommer vara 8.00-14.20. Fritidsbarnen äter mellanmål på Genarps skola, och därefter åker de tillsammans med fritidspersonal buss till Häckeberga där fritidsaktiviteterna drar igång. Hämtning sker alla dagar på Häckebergaskolan. Läs mer på denna sida under Nyheter.


Häckebergaskolan och Genarps skola har tagits ut till Malmö högskolas projekt Övningsskolor. Detta innebär att vi kommer ta emot fler lärarstuderande än tidigare, vilket borgar för fortsatt hög kvalitet i våra skolor. Våra lärare kommer få kvalitativ kompetensutbildning samtidigt som de bidrar till att handleda nya lärarstuderande in i yrket.


Eva Clausson Rektor 7-9 tillika verksamhetschef
Katya Wedjesjö Rektor 4-6 

Nyheter

Pengar

Begäran om inkomstuppgift

16 sep 2016

Vårdnadshavare med barn i förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem ska lämna in inkomstuppgift senast 15 oktober. Mer info (om bl a när uppgift inte behöver lämnas) hittar du i...

Gå till artikel

Skolan har börjat!

19 aug 2016

Alla elever har hälsats välkomna till det nya läsåret. På fotot vilar Ola Orm i sin glasskorg efter sitt viktiga uppdrag på Häckebergaskolan.

Gå till artikel
Sidan uppdaterad: 2016-09-18
Direktadress till denna sida: www.lund.se/genarpsskola
google-translate