Borgmästaravtalet, ett steg längre

Borgmästaravtalet är en av Europeiska Kommissionen lanserad överenskommelse om att gå längre än EU inom klimat- och energiområdet.

Borgmästaravtalet innebär bland annat att Lunds kommun förbundit sig att upprätta en handlingsplan för att minska utsläppen av växthusgaser mer än 20 procent mellan 199Borgmästaravtalets logo0 och 2020 inom ett år efter undertecknandet.

Lunds handlingsplan utgår från det åtgärder som planeras inom bland annat LundaMaTs, Översiktsplanen, LundaEko och miljöledningarbetet. Den tar också hänsyn till förväntade förändringar i omvärlden, som Region Skånes arbete för att göra kollektivtrafiken fri från fossila bränslen till 2020.

Klimatmål i EU

EU:s mål är att minska koldioxidutsläppen med 20 procent senast 2020 genom att öka energieffektiviteten 20 procent och genom att 20 procent av energianvändningen kommer från förnybara bränslen. Förhandlingar om hur mycket olika länder ska bidra till detta har resulterat i att Sverige ska ha minst 49 procent förnybara bränslen år 2020. Sverige har dessutom på eget initiativ antagit det ambitiösare målet att minska koldioxidutsläppen med minst 40 procent, varav minst 27 procent ska göras inom landets gränser. Detta innebär att Lund kan förvänta sig en nationell politik som ger stöd för att överträffa EU:s mål.

 

 

Sidan uppdaterad: 2014-10-06
Direktadress till denna sida: www.lund.se/borgmastaravtalet
Kontakt
  • Kommunkontoret

    Telefonnummer

    046-35 50 00

    Skicka e-post

    Postadress: Box 41, 221 00 LUND

google-translate