Välkommen till SkolBiblioteksCentralen i Lund

Det nya läsårets första skolbibliotekariemöte blir

den 1 september

 

En läsande klass

 Vi har skapat en lokal sida för Läsande klass under Media och lästips, än så länge ligger där endast litteraturlistan och länk till den officiella webbsidan, men har ni Lundamaterial som ni vill publicera här, maila sbc.

MIK-rummet

 Statens medieråd lanserar en resurs för medveten medieanvändning, se info nedan

   Lund och Växjö är bäst i Sverige på skolbibliotek


Av 50 nominerade har DIK, akademikerfacket för kultur och kommunikation, gett sammanlagt 16 skolbibliotek utmärkelsen världsklass. Tre ligger i Lund och tre i Växjö.
– Utmärkelsen är ett jättebra sätt att lyfta de bra exemplen som finns och som kan inspirera, säger Sofia Hög, medlem i DIK:s expertgrupp för skolbibliotek, till Biblioteksbladet.

  DIK vill på det här sättet stärka kompetensen på skolbiblioteken, lyfta bibliotekarierna och visa vilket gott arbete det finns ute på skolorna, säger Sofia Hög. Alla elever har rätt till en likvärdig skola och alla ska tillgång till ett skolbibliotek.

 Aktuella publikationer om skolbibliotek  

 Det har publcerats flera intressanta rapporter; en forskningsantologi om MIK, Kb:s stödmaterial, bibliotekens internationella manifest, länk till nedladdningsbar pdf finns på resp. undersida 

Verktygslådan

 Metoder och verktyg för utvärdering av  informationskompetens i undervisningen, Verktygslådan kan laddas ner, under dokument, nedan på sidan 


 _________________________

   SkolBiblioteksCentralen vill i samarbete med skolbibliotekarier, lärare, skolledare och personal inom folkbiblioteken verka för en kontinuerlig utveckling av skolbiblioteken inom Lunds kommun.

Besök efter överenskommelse via mail eller telefon.

Besöksadress:
Bredgatan 3 B
222 21 Lund

Tel. 046 - 35 71 47
e-post till skolbibliotekscentralen

Verksamhetsansvarig: Gunnel Olsson 

Faktaansvarig: Folkbiblioteken
Sidan uppdaterad: 2015-08-28
google-translate