Välkommen till SkolBiblioteksCentralen i Lund

Nästa skolbibliotekariemöte - 6 oktober

De nominerade till Årets skolbibliotek är

Alléskolans bibliotek, Åtvidaberg
Polhemskolan, Lund
Duveholmsgymnasiet, Katrineholm
Duveholms film laddas upp inom kort

 

Regeringens skolbibliotekssatsning med fokus bemanning

Skolverket arbetar just nu med att ta fram ett ansökningsformulär och detta kommer att läggas ut på deras webb i slutet av september. Totalt satsas 15 miljoner på förbättrad bemanning och det blir en månads ansökningstid.

Skolbibliotek som pedagogisk resurs 2016

Landets skolbibliotek är viktiga för att inspirera elever till läsning, ge hjälp med nivåanpassat material till skolarbetet samt för att utbilda i källkritik. Det visar en ny rapport från Kungliga biblioteket, KB. Samtidigt är det fortfarande skillnader mellan skolbiblioteken runt om i landet.

Rapporten kan laddas ner från Biblioteksstatistikbloggen, se länk nedan

Nationell biblioteksstrategi- en lägesrapport

Läs den färska rapporten nedan under relaterade dokument

Skolbibliotek-hur ser det ut?

Rapporten presenterar hur de olika myndighterna uppdrag ser ut, vad som kan sägas om skolbiblioteksläget idag baserat på redan gjorda insatser samt problembeskrivningar. Sammanställningen kommer att lämnas till sekretariatet för nationell biblioteksstrategi.

 Läs rapporten nedan under relaterade dokument.  

Nationell IT-stategi för skolan

Skolverket lämnade den 4 april 2016 ett förslag på nationell strategi för skolans digitalisering till regeringen. Skolbibliotekarier och skolbibliotekens funktion nämns som en självklar resurs i frågor kring digitaliseringen. Se länk nedan

 

Skolbibliotek i världsklass

Lund har många fina skolbibliotek och flera har fått utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass! I år tilldelades den Gunnesboskolan, Fäladsgården, Polhemskolan och Svaleboskolan. Stort grattis! Se länk till DIKs sida nedan

  _________________________

SkolBiblioteksCentralen vill i samarbete med skolbibliotekarier, lärare, skolledare och personal inom folkbiblioteken verka för en kontinuerlig utveckling av skolbiblioteken inom Lunds kommun.

Besök efter överenskommelse via mail eller telefon.

Besöksadress:
Bredgatan 3 B
222 21 Lund

Tel. 046 - 35 71 47
e-post till skolbibliotekscentralen

Verksamhetsansvarig: Gunnel Olsson 

Faktaansvarig: Folkbiblioteken
Sidan uppdaterad: 2016-09-23
google-translate