Välkommen till SkolBiblioteksCentralen i Lund

 

Hjulsbroskolan i Linköping- Årets skolbibliotek 2015

Nominerade:

  • Hjulsbroskolan, Linköpings kommun
  • Katedralskolan, Linköpings kommun
  • Polhemsskolan, Lunds kommun

Motivering: Ett långsiktigt och strategiskt läsutvecklande arbete i nära samarbete med lärare och skolledning. Särskilt framgångsrikt är arbetet med elevernas källkritik, från förskoleklass och uppåt. På ett generöst sätt sprider personalen sina väldokumenterade arbetssätt både lokalt och nationellt.

 Länk till Nationella Skolbiblioteksgruppen-NSG, finns nedan.

Sveriges nya läsambassadör-Anne-Marie Kjörling

Läsambassadören är utsedd att främja läslust och verka för att barn och unga, oavsett bakgrund, ska få lika möjligheter att nå litteraturen. Anne-Marie Körling är utnämnd till Sveriges läsambassadör för 2015–2017. Hon är legitimerad lärare, utbildar andra lärare, är författare, bloggare, krönikör, föreläsare och inspiratör. Länk till kulturrådets sida finns nedan

Höstlov=Läslov

LÄSLOV vecka 44 är ett brett läsfrämjande samarbete genom Läsrörelsen med elevorganisationer, bokförlag, bibliotek, bokhandel, idrottsföreningar, fackliga organisationer, kulturinstitutioner och företag i ett stort växande nätverk. 
Se länk nedan

Lund och Växjö är bäst i Sverige på skolbibliotek


Av 50 nominerade har DIK, akademikerfacket för kultur och kommunikation, gett sammanlagt 16 skolbibliotek utmärkelsen världsklass. Tre ligger i Lund och tre i Växjö.
– Utmärkelsen är ett jättebra sätt att lyfta de bra exemplen som finns och som kan inspirera, säger Sofia Hög, medlem i DIK:s expertgrupp för skolbibliotek, till Biblioteksbladet.

  DIK vill på det här sättet stärka kompetensen på skolbiblioteken, lyfta bibliotekarierna och visa vilket gott arbete det finns ute på skolorna, säger Sofia Hög. Alla elever har rätt till en likvärdig skola och alla ska tillgång till ett skolbibliotek.

 MIK-rummet

 Statens medieråd lanserar en resurs för medveten medieanvändning, se info nedan

Verktygslådan

 Metoder och verktyg för utvärdering av  informationskompetens i undervisningen, Verktygslådan kan laddas ner, under dokument, nedan på sidan 


 _________________________

   SkolBiblioteksCentralen vill i samarbete med skolbibliotekarier, lärare, skolledare och personal inom folkbiblioteken verka för en kontinuerlig utveckling av skolbiblioteken inom Lunds kommun.

Besök efter överenskommelse via mail eller telefon.

Besöksadress:
Bredgatan 3 B
222 21 Lund

Tel. 046 - 35 71 47
e-post till skolbibliotekscentralen

Verksamhetsansvarig: Gunnel Olsson 

Faktaansvarig: Folkbiblioteken
Sidan uppdaterad: 2015-10-26
google-translate