Välkommen till SkolBiblioteksCentralen i Lund

Nästa skolbibliotekariemöte - 8 november-OBS nytt datum


De nominerade till Årets skolbibliotek är

Alléskolans bibliotek, Åtvidaberg
Polhemskolan, Lund
Duveholmsgymnasiet, Katrineholm
 

Regeringens skolbibliotekssatsning med fokus bemanning-ansökningsformuläreret finns nu och sista ansökningsdag 28/10

Totalt satsas 15 miljoner på förbättrad bemanning och ansökningsformuläret finns på Skolverkets webb, se länk nedan.
  

Skolbibliotek som pedagogisk resurs 2016

Landets skolbibliotek är viktiga för att inspirera elever till läsning, ge hjälp med nivåanpassat material till skolarbetet samt för att utbilda i källkritik. Det visar en ny rapport från Kungliga biblioteket, KB. Samtidigt är det fortfarande skillnader mellan skolbiblioteken runt om i landet.

Rapporten kan laddas ner från Biblioteksstatistikbloggen, se länk nedan

Nationell biblioteksstrategi- en lägesrapport

Läs den färska rapporten nedan under relaterade dokument

Skolbibliotek-hur ser det ut?

Rapporten presenterar hur de olika myndighterna uppdrag ser ut, vad som kan sägas om skolbiblioteksläget idag baserat på redan gjorda insatser samt problembeskrivningar. Sammanställningen kommer att lämnas till sekretariatet för nationell biblioteksstrategi.

 Läs rapporten nedan under relaterade dokument.  

Nationell IT-stategi för skolan

Skolverket lämnade den 4 april 2016 ett förslag på nationell strategi för skolans digitalisering till regeringen. Skolbibliotekarier och skolbibliotekens funktion nämns som en självklar resurs i frågor kring digitaliseringen. Se länk nedan

 

  _________________________

SkolBiblioteksCentralen vill i samarbete med skolbibliotekarier, lärare, skolledare och personal inom folkbiblioteken verka för en kontinuerlig utveckling av skolbiblioteken inom Lunds kommun.

Besök efter överenskommelse via mail eller telefon.

Besöksadress:
Bredgatan 3 B
222 21 Lund

Tel. 046 - 35 71 47
e-post till skolbibliotekscentralen

Verksamhetsansvarig: Gunnel Olsson 

Faktaansvarig: Folkbiblioteken
Sidan uppdaterad: 2016-10-20
google-translate