Välkommen till SkolBiblioteksCentralen i Lund

Vi önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!
Välkomna tillbaka den 7 januari. 

Årets skolbibliotek 2014 - Centrumskolan i Växjö

Läs motiveringen via länken till NSG nedan

Juryn har utsett tre skolbibliotek som nomineras till Årets skolbibliotek 2014.
Utmärkelsen Årets skolbibliotek delas ut av Nationella skolbiblioteksgruppen som består av representanter av de flesta aktörer inom skola och bibliotek tillsammans med författarorganisationer, se  länk nedan.

Juryn lägger särskilt vikt vid:
• skolledningens del i utvecklingsarbetet
• en målinriktad och dokumenterad pedagogisk verksamhet
• skolbibliotekets tillgänglighet avseende elever med särskilda behov
De nominerade är:

• Alléskolan, Åtvidabergs kommun
• Centrumskolan, Växjö kommun
• Hjulsbroskolan, Linköpings kommun

Verktygslådan

 Lena Landgren med kollegor presenterade projektet Metoder och verktyg för utvärdering av kursinslag i informationskompetens, vid vårt senaste skolbibliotekariemöte.

Verktygslådan kan laddas ner, under dokument, nedan på sidan 

 En läsande klass

 Vi har skapat en lokal sida för Läsande klass under Media och lästips, än så länge ligger där endast litteraturlistan och länk till den officiella webbsidan, men har ni Lundamaterial som ni vill publicera här, maila sbc.

Aktuella publikationer om skolbibliotek  

 Det har publcerats flera intressanta rapporter; en forskningsantologi om MIK, Kb:s stödmaterial, bibliotekens internationella manifest, länk till nedladdningsbar pdf finns på resp. undersida 

MIK-rummet

 Statens medieråd lanserar en resurs för medveten medieanvändning, se info nedan


 

   ___________________________________

   SkolBiblioteksCentralen vill i samarbete med skolbibliotekarier, lärare, skolledare och personal inom folkbiblioteken verka för en kontinuerlig utveckling av skolbiblioteken inom Lunds kommun.

Besök efter överenskommelse via mail eller telefon.

Besöksadress:
Bredgatan 3 B
222 21 Lund

Tel. 046 - 35 71 47
e-post till skolbibliotekscentralen

Verksamhetsansvarig: Gunnel Olsson 

Faktaansvarig: Folkbiblioteken
Sidan uppdaterad: 2014-12-19
google-translate