Välkommen till SkolBiblioteksCentralen i Lund

Höstens skolbibliotekariemöten

Nu finns datum för höstens skolbibliotekariemöten i kalendariet-inbjudan skickas ut som vanligt några veckor före aktuellt möte

Dags att ansöka om att bli Årets skolbibliotek-sista dag 22/8

Utmärkelsen delas ut av Nationella skolbiblioteksgruppen och information om utmärkelsen och hur man gör för att ansöka finns deras webbplats, se länk nedan 

Skolbibliotek som pedagogisk resurs 2016

Landets skolbibliotek är viktiga för att inspirera elever till läsning, ge hjälp med nivåanpassat material till skolarbetet samt för att utbilda i källkritik. Det visar en ny rapport från Kungliga biblioteket, KB. Samtidigt är det fortfarande skillnader mellan skolbiblioteken runt om i landet.

Rapporten kan laddas ner från Biblioteksstatistikbloggen, se länk nedan

Nationell biblioteksstrategi- en lägesrapport

Läs den färska rapporten nedan under relaterade dokument

Skolbibliotek-hur ser det ut?

Rapporten presenterar hur de olika myndighterna uppdrag ser ut, vad som kan sägas om skolbiblioteksläget idag baserat på redan gjorda insatser samt problembeskrivningar. Sammanställningen kommer att lämnas till sekretariatet för nationell biblioteksstrategi.

 Läs rapporten nedan under relaterade dokument.  

Skolbibliotek i världsklass

Lund har många fina skolbibliotek och flera har fått utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass! I år tilldelades den Gunnesboskolan, Fäladsgården, Polhemskolan och Svaleboskolan. Stort grattis! Se länk till DIKs sida nedan


Nationell biblioteksstrategi

Det pågår en utredning inför framtagandet av en nationell biblioteksstrategi där skolbibliotek är ett av de stora områdena. Två av utredarna, Karin Linder och Krister Hansson, har besökt  Lund och bland annat träffat oss på Skolbibliotekscentralen, samt våra referensgrupper för skolledare respektive skolbibliotekarier. Utredningen pågår till 2019 men en första rapport kommer att presenteras under biblioteksdagarna i Västerås nu i maj. Se länk nedan

Nationell IT-stategi för skolan

Skolverket lämnade den 4 april 2016 ett förslag på nationell strategi för skolans digitalisering till regeringen. Skolbibliotekarier och skolbibliotekens funktion nämns som en självklar resurs i frågor kring digitaliseringen. Se länk nedan

 

  _________________________

SkolBiblioteksCentralen vill i samarbete med skolbibliotekarier, lärare, skolledare och personal inom folkbiblioteken verka för en kontinuerlig utveckling av skolbiblioteken inom Lunds kommun.

Besök efter överenskommelse via mail eller telefon.

Besöksadress:
Bredgatan 3 B
222 21 Lund

Tel. 046 - 35 71 47
e-post till skolbibliotekscentralen

Verksamhetsansvarig: Gunnel Olsson 

Faktaansvarig: Folkbiblioteken
Sidan uppdaterad: 2016-08-17
google-translate