Mötesplatser och fritidsgårdar

samling

 • Den öppna fritidsverksamheten erbjuder möjligheter till rekreation och en aktiv och stimulerande fritid.
 • Den ger också möjlighet till informella och vardagliga möten mellan människor samt främjar demokrati, bildning och folkhälsa.
 • Med utgångspunkt i mål och målgrupper och med hänsynstagande till omvärld, värden och riktlinjer utformar områdespersonalen verksamheten i samverkan med de boende, offentliga förvaltningar samt privata och ideella krafter inom respektive närområde.

Kommunen är indelad i tolv verksamhetsområde med öppen fritidsverksamhet. Dessutom finns arbetet med Ungdomspolitik.

Till vänster finns de olika fritidsområdenas information.

Nedan hittar du adresser till bygglekar, fritidsgårdar och fritidsklubbar, information om Fritid Vuxen samt Fritidområdenas uppdrag.

Här kan du som fritidsledare eller förälder också ladda ned en blankett angående samtycke av publicering av bilder/personuppgifter på webben samt samtycke av att barn åker med personal i privat bil. 

Faktaansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2012-12-18
Direktadress till denna sida: www.lund.se/fritid
Kontakt
 • Kultur- och fritidsförvaltningen

  Adress

  Stortorget 1, Lund

  Telefonnummer

  Växel: 046 - 35 50 00

  Skicka e-post
 • Kommunkontoret

  Lunds Turistbyrå

  Adress

  Botulfgatan 1 A, Lund

  Telefonnummer

  046 - 35 50 40

  Postadress: Box 41, 221 00 Lund.

  Skicka e-post
google-translate