Idrottspolitiskt arbete

Idrott innefattar både den folkrörelsebaserade föreningsidrotten och den egenorganiserade och spontana idrotten. Det övergripande målet är att bidra till fysisk aktivitet och en god hälsa för alla medborgare i Lunds kommun.

100 – lista framtagen för att utveckla idrotten i Lund

En handlingsplan och ett 100-punktsprogram har tagits fram för att göra Lund till en mer attraktiv idrottskommun. Åtgärdsförslagen har sin utgångspunkt i det idrottspolitiska programmet beslutat i kommunfullmäktige och därefter framtagna handlingsplaner. Målet med 100 – listan är att den ska bidra till ökad delaktighet hos brukare, föreningar och personal. 100 - listan är ett levande dokument.

En ny handlingsplan med giltighet fram till år 2019 ska tas fram under våren 2016. Samverkan ska ske med PIL och med föreningslivet.

 

Lundaspelen, glädje               


 

Faktaansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2016-02-11
Kontakt
 • Kultur- och fritidsförvaltningen

  Adress

  Stora Södergatan 47, Lund

  Telefonnummer

  Växel: 046 - 35 50 00

  Skicka e-post
 • Kommunkontoret

  Lunds Turistbyrå

  Adress

  Botulfgatan 1 A, Lund

  Telefonnummer

  046 - 35 50 40

  Postadress: Box 41, 221 00 Lund.

  Skicka e-post
google-translate