Parkering

Vi vill hjälpa dig att hitta parkering och undvika att parkera fel, hör gärna av dig om du har frågor. Tänk på att du kan betala din parkering på gator och torg med mobiltelefon. Vissa söndagar är det gratis parkering i centrum, läs mer hos Handelsföreningen via länk längst ner på sidan!

Gatuparkeringen är områdesindelad

I Lund bestäms avgiften för parkering på gatan av vilket område du befinner dig i. Områdesparkering gäller både inom och utanför stadskärnan.

Parkeringshus: månadskort, hyra plats

De kommunala parkeringshusen sköts av parkeringsbolaget LKPAB. Hit vänder du dig med alla frågor som rör parkeringshus: biljettautomater, avgifter, problem vid in-eller utcheckning, köpa månadskort/hyra en plats.
Telefon: 046-355923
Hemsida: www.lkpab.se

Skyltar visar vägen till ledig parkering i centrum

I centrum hittar du till närmaste större parkeringsplats med hjälp av stora informationsskyltar som visar om parkeringen är ledig, full eller stängd.

Parkeringstillstånd

För speciella ändamål kan särskilda parkeringstillstånd utfärdas, till exempel för rörelsehindrade eller för yrkesfolk. I vissa områden kan boende ansöka om tillstånd för boendeparkering. Se mer information under rubriker i vänstermenyn.

Ansvar och övervakning

Allmän parkering på gator och torg övervakas av tekniska förvaltningen.
Kontakt: tfn 046-355257.

Parkering på kommunal tomtmark och i kommunala parkeringshus övervakas av Lunds Kommuns Parkerings AB

Parkering på privat tomtmark sköts och övervakas av olika privata bolag. Kontaktuppgifter finns på infartsskylt eller på parkeringsautomat. 

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen
Sidan uppdaterad: 2015-01-30
Direktadress till denna sida: www.lund.se/parkering
Kontakt
 • Tekniska förvaltningen, trafikvaktkåren

  För parkering på gator och torg

  Adress

  Brotorget 1, Lund

  Telefonnummer

  046-35 52 57, 35 75 00

  Postadress: Box 41, 221 00 Lund

  Felanmälan, frågor och synpunkter 

Självbetjäning

google-translate