Parkering

Vi vill hjälpa dig att hitta parkering och undvika att parkera fel. Vi uppskattar att få reda på om biljettautomaten är trasig men hänvisar då till telefonparkering. Kommunen ansvarar för parkering på gator och torg, medan LKPAB har hand om parkeringshus och större parkeringar.  

I Lund har vi områdesparkering både inom och utanför stadskärnan. Reglerna för det aktuella området visar om du får parkera och hur länge.  Se även vanliga frågor om parkering.  

Elparkeringsplatser

Det finns fyra parkeringsplatser för elbil på Mårtenstorget. Här kan du parkera och ladda under max en timme. Elparkeringsplatserna är markerade med skylten "Laddplats" och du betalar ordinarie parkeringstaxa.  

Skyltar visar vägen till ledig parkering i centrum

I centrum hittar du till närmaste större parkeringsplats med hjälp av stora informationsskyltar som visar om parkeringen är ledig, full eller stängd.

Parkeringstillstånd

Särskilt parkeringstillstånd kan utfärdas för den som är rörelsehindrad, och för yrkesfolk som har sin arbetsutrustning i bilen. I vissa centrala områden kan boende ansöka om tillstånd för boendeparkering. Läs mer i vänstermenyn.

Parkeringshus: månadskort, hyra plats

De kommunala parkeringshusen sköts och övervakas av parkeringsbolaget LKPAB. Här kan du få information om större parkeringsanläggningar i centrum, eller ställa frågor som rör deras parkeringsanläggningar, till exempel problem vid in-eller utcheckning, köpa månadskort/hyra en plats.
Telefon: 046-355923
Hemsida: www.lkpab.se

Ansvar och övervakning

Allmän parkering på gator och torg övervakas av kommunens tekniska förvaltning.
Telefon: 046-35 52 57 eller 35 75 00.

Parkering i parkeringshus eller på privat tomtmark övervakas av olika privata bolag, se kontaktuppgifter på infartsskylt eller parkeringsautomat. 

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen
Sidan uppdaterad: 2016-06-20
Direktadress till denna sida: www.lund.se/parkering
Kontakt
 • Tekniska förvaltningen, trafikvaktkåren

  För parkering på gator och torg

  Adress

  Brotorget 1, Lund

  Telefonnummer

  046-35 52 57, 359 75 00

  Postadress: Box 41, 221 00 Lund

  Felanmälan, frågor och synpunkter 

Självbetjäning

google-translate