Parkering

Vi vill hjälpa dig att hitta parkering och undvika att parkera fel. Tänk på att du kan betala din parkering på gator och torg med mobiltelefon. Vissa söndagar är det gratis parkering i centrum, läs mer hos Handelsföreningen via länk längst ner på sidan!

I Lund har vi områdesparkering både inom och utanför stadskärnan. Reglerna för det aktuella området visar om du får parkera och hur länge.  Se även vanliga frågor om parkering.  

Skyltar visar vägen till ledig parkering i centrum

I centrum hittar du till närmaste större parkeringsplats med hjälp av stora informationsskyltar som visar om parkeringen är ledig, full eller stängd.

Parkeringstillstånd

Särskilt parkeringstillstånd kan utfärdas för den som är rörelsehindrad, och för yrkesfolk som har sin arbetsutrustning i bilen. I vissa centrala områden kan boende ansöka om tillstånd för boendeparkering. Läs mer i vänstermenyn.

Parkeringshus: månadskort, hyra plats

De kommunala parkeringshusen sköts och övervakas av parkeringsbolaget LKPAB. Hit vänder du dig med alla frågor som rör parkeringshus: biljettautomater, avgifter, problem vid in-eller utcheckning, köpa månadskort/hyra en plats.
Telefon: 046-355923
Hemsida: www.lkpab.se

Ansvar och övervakning

Allmän parkering på gator och torg övervakas av kommunens tekniska förvaltning. Kontakt: tfn 046-355257.

Parkering i parkeringshus eller på privat tomtmark övervakas av olika privata bolag, se kontaktuppgifter på infartsskylt eller parkeringsautomat. 

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen
Sidan uppdaterad: 2015-02-11
Direktadress till denna sida: www.lund.se/parkering
Kontakt
 • Tekniska förvaltningen, trafikvaktkåren

  För parkering på gator och torg

  Adress

  Brotorget 1, Lund

  Telefonnummer

  046-35 52 57, 35 75 00

  Postadress: Box 41, 221 00 Lund

  Felanmälan, frågor och synpunkter 

Självbetjäning

google-translate