LundaMats - hållbara resor och transporter

grafiskt kollage trafik

I Lund har vi länge intresserat oss för effekterna av transporter och hur man med styrning av transportsystemet kan uppnå olika resultat. I en kommun där hållbarhet är viktigt är klimatmål en självklarhet  - men även andra värden kan uppnås med ett strategiskt tänk kring transporterna. 

LundaMaTs - Lunds strategi för ett hållbart transportsystem

"MaTs" står för MiljöAnpassat TransportSystem. LundaMaTs anger riktlinjer för politiker och tjänstemän i arbetet med stadens trafik och transporter. På det viset berör LundaMaTs alla som bor och vistas i Lund.

Arbetet med LundaMats började 1999. I de första versionerna låg vårt fokus på transportmedel. I LundaMats III ligger fokus på värdet av att kunna föreflytta sig och människorna som gör det.

Testa gärna resejämföraren via länk nedan, en webbtjänst där du kan du ta reda på vilka effekter dina resvanor har på plånboken, hälsan och klimatet. Tjänsten täcker hela Skåne- och Köpenhamnsregionen.

LundaMats för företag

Vill ditt företag ha hjälp att se över resor och transporter? För få en klarare bild av utgångsläget och kunna mäta resultat rekommenderas en kartläggning av resorna inom företaget eller personalens resor till och från arbetet. Det finns mycket att vinna, till exempel:

- Lägre kostnader för resor inom jobbet
- Stärkt varumärke och miljöprofil
- Friskare personal och lägre kostnader för sjukfrånvaro 

Kontakta Trafikmiljöenheten, tekniska förvaltningen via 046-35 50 00 eller tekniska.forvaltningen@lund.se


Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen
Sidan uppdaterad: 2016-09-26
Direktadress till denna sida: www.lund.se/lundamats
Kontakt
 • Tekniska förvaltningen

  Adress

  Brotorget 1, Lund

  Telefonnummer

  046- 359 75 00, 046 - 35 50 00

  Postadress: Box 41, 221 00 Lund

  Skicka e-post

google-translate