Invandring och integration

Integration handlar om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund och om att leva tillsammans med respekt för varandras olikheter. Det handlar också om nyanlända flyktingars möjligheter till arbete och att bli en del av samhället.

Vi strävar efter att Lund ska vara ett ledande internationellt centrum, fritt från diskriminering, främlingsrädsla och rasism.

Faktaansvarig: Kommunkontoret
Sidan uppdaterad: 2016-09-28
Direktadress till denna sida: www.lund.se/flykting
Kontakt
  • Kommunkontoret

    Telefonnummer

    046-35 50 00

    Skicka e-post

    Postadress: Box 41, 221 00 LUND

google-translate