Invandring och integration

Tecknade händer

Integration handlar om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund och om att leva tillsammans med respekt för varandras olikheter. Det handlar också om nyanlända invandrares möjligheter till arbete och att komma in i samhället.

Vi strävar efter att Lund ska vara ett ledande internationellt centrum, fritt från diskriminering, främlingsrädsla och rasism.

Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång och välstånd. En fortsatt god utveckling hänger på hur väl vi attraherar människor i och från olika delar av världen samt hur vi tar tillvara olika erfarenheter och kunskap.

Vill du engagera dig och skänka en del av din tid till att hjälpa till att få nyanlända att trivas och känna sig välkomna. Klicka här!

Faktaansvarig: Kommunkontoret
Sidan uppdaterad: 2016-05-31
Direktadress till denna sida: www.lund.se/flykting
Kontakt
  • Kommunkontoret

    Telefonnummer

    046-35 50 00

    Skicka e-post

    Postadress: Box 41, 221 00 LUND

google-translate