Valfrihet hemvård, hemtjänst

Vård- och omsorgsnämnden tillämpar valfrihet inom hemvården. Det innebär att du som har beviljats hemvård kan välja vem som ska hjälpa dig. Du kan välja mellan kommunen och privata utförare. Meningen är att du ska ha ökat inflytande och större valfrihet.

Det är kommunen som beviljar och bedömer behovet av hemvård. Valfriheten gäller både service-, omvårdnads- och hemsjukvårdsinsatser. 

Information

Informationsbilder, blanketter

Avgifter

13 feb 2014

I Lunds kommun har vård- och omsorgsnämnden ansvar för all äldreomsorg samt omsorg och habilitering....

Gå till artikel
Faktaansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2013-06-24
Kontakt
google-translate