Behöver du ett personligt ombud (PO)?

Du som har en psykisk funktionsnedsättning har rätt att få ett personligt ombud (PO). Ombuden ger stöd i syfte att stärka dig i din förmåga att leva ett självständigt liv i samhället.

Det kan till exempel handla om att coacha dig till rätt instans i olika ärenden. Det är alltid den enskilde som själv bestämmer om man vill ha stöd från ett personligt ombud.

Stödet är kostnadsfritt. Det personliga ombudet har tystnadsplikt.

Det finns tre personliga ombud verksamma i Lund. Du hittar deras kontaktuppgifter i länken nedan. Vi länkar också till en artikel om personligt ombud från tidskriften Social politik.

Utdrag ur artikeln: Livet blir lätt övermäktigt och oroligt för mig. Jag behöver känna trygghet och förtroende, och det gör jag för mitt ombud. Jag har inga anhöriga så detta stöd är extra viktigt, berättar Inger som har PO i över tio år.

PO-Skåne

PO-Skåne är en organisation för fristående personliga ombud vars syfte är att ta tillvara brukares och anhörigas erfarenheter och kunskaper. År 2000 permanentades organisationen PO-Skåne, som bildades gemensamt av Skåneavdelningarna inom RSMH och Schizofreniförbundet.

Det är bara kommunerna som kan söka statliga medel till personliga ombud, men kommunerna kan sedan välja att sluta avtal med en fristående entreprenörsom exempelvis PO-Skåne.

Faktaansvarig: Socialförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2013-01-15
Kontakt
 • Socialförvaltningen

  Telefonnummer

  046-35 50 00 (växel)

  Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund

  Telefax: 046-35 54 54

  När du kontaktar oss
  Du kan kontakta oss per telefon, fax, e-post eller vanlig post. Vi kan inte garantera att vi svarar dig via e-post. Vi letar lösningar för att få använda e-post och sms i högre grad.

  Tyck till
  Klaga eller ge beröm till oss via denna länk:Tyck till Vi vill veta vad du tycker!

  E-post: Socialförvaltningen
google-translate