Missbruk

Kommunen erbjuder olika former av stöd, öppenvård och rådgivning till vuxna personer i Lund med missbruksproblematik, information om denna hjälp hittar du i menyn till vänster.

För att få ta del av detta krävs ibland att du gör en ansökan om så kallat bistånd medan andra insatser görs utan registrering. Barn och ungdomar som har en anhörig som missbrukar är välkomna till Flaskposten (länk till webbsidan nedan).

För stöd till anhöriga hänvisar vi även till de gröna genvägarna till höger.

På ett mer övergripande plan arbetar kommunen också med att förbygga missbruk (rubriken Drogförebyggande arbete).

Det är socialförvaltningen i Lund som tar emot ansökningar och anmälningar gällande vuxna som kan behöva hjälp med missbruk av alkohol eller narkotika, eller annan social problematik.

Ansökan

Om du fyllt 21 år och vill ansöka om hjälp för dina missbruksproblem ska du ringa kommunens växel 046-35 50 00 och be att få tala med en socialsekreterare inom verksamhetsområde Vuxenstöd och socialpsykiatri. Du kan också vända dig direkt till enhetschef Gunnar Nordberg (se kontakt nedan). Du kommer därefter att få träffa en socialsekreterare. Socialsekreterarens uppgift blir att tillsammans med dig utreda vilken form av hjälp som bäst passar dina behov.

Anmälan

Om du är oroad över någon annans missbruk eller sociala utsatthet och vill påkalla socialförvaltningens uppmärksamhet kan du göra denna anmälan per telefon eller skriva till oss.

Anmälan per telefon: ring vår enhetschef Gunnar Nordberg (se kontaktuppgifter i rutan till höger).
Skriftlig anmälan: skickas per post eller mejl (enligt kontaktuppgifterna till höger).

Att överklaga ett beslut

Om du inte beviljas det bistånd du efterfrågat med din ansökan har du rätt att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Information om detta får du i samband med att du får ta del av beslutet. Om du behöver hjälp att överklaga och inte har någon närstående eller annan som kan hjälpa dig med detta kan utredaren hjälpa till.

Personuppgiftslagen PuL

Alla uppgifter som förekommer i en utredning samt uppgifter som inhämtas från andra myndigheter kommer att bearbetas och lagras på elektronisk väg i kommunens datasystem under beaktande av bestämmelserna i personuppgiftslagen PuL. 

 

På denna sida får du en sammanställning av de boenden som erbjuds vuxna med missbruksproblematik och som står utan egen bostad i Lund.

Vem kan få hjälp?

För att vi på socialtjänsten ska hjälpa dig krävs att du är helt oförmögen att själv lösa din situation. När du bor här räknas du som hemlös och vi arbetar aktivt för att hjälpa dig att få en mer permanent bostad.

1. Boenden med personal för dig som är drogfri eller under behandling

Lunds kommun har tre stödboenden för personer med missbruksproblematik med totalt 25 lägenheter.

För att få en lägenhet här krävs att du är drogfri eller under behandling för ditt missbruk. Stödboendet hjälper till med att skapa en så stabil miljö som möjligt för dig. Personal från socialförvaltningen finns tillgänglig kl. 8.00-22.00 alla dagar.

Du har en egen genomförandeplan med syfte att stärka dig att klara ditt eget liv och inte återfalla i missbruk. Målet är att du som bor här på sikt ska klara ditt boende på egen hand.

Ansvarig chef:
Claes Einarsson, claes.einarsson@lund.se

2. Stödbostäder

Boende i stödbostad innebär att du tecknar ett andrahandskontrakt med Lunds socialförvaltning. Socialtjänstens stödbostäder kan förmedlas till personer som är utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden och som är i behov stöd. Vid boende i stödbostad ingår även kontakt med socialrådgivare eller annan form av beslutad stödkontakt. Se Ansök om bistånd längre ner.

3. Stadsmissionen för män

Stadsmissionens Logi och Stödboende i Lund erbjuder stöd och hjälp för hemlösa med missbruksproblematik i Lunds kommun. Vi kräver ingen nykterhet och du kan komma hit akut. Verksamheten har plats för totalt 29 gäster och omfattar stödboende, logi, 55+-boende samt tillsyn och stöd för personer boende i kontaktlägenheter. Läs mer i genvägen till höger.

Besöksadress: Snickarevägen 6
Kontakt: 046-211 23 05

4. Comesta för kvinnor 

Comesta är ett boende för kvinnor i Lunds kommun med missbruks- och/eller psykosocial problematik.  Vi kräver ingen nykterhet och du kan komma hit akut. Det finns åtta platser som vid behov kan utökas till tio fördelat på sex enkelrum och två dubbelrum. Verksamheten styrs i enlighet med den lagstiftning som gäller för HVB-hem samt annan relevant lagstiftning. Läs mer i genvägen till höger.

Kontakt: 046-14 13 50
Besöksadress: Malin Gyllenkroks väg 4 i Lund
Föreståndare Hanna Liljenberg, 0709-16 98 95, hanna.liljenberg@comesta.se 

 

Ansöka om bistånd

Ring kommunens växel 046-35 50 00 och be att få tala med en socialsekreterare inom verksamhetsområde Vuxenstöd och socialpsykiatri. Du kommer att få träffa en handläggare vars uppgift blir att utreda dina behov.

Det kommunövergripande uppdraget att förebygga missbruk av alkohol, narkotika, doping och tobak ligger på socialförvaltningen i Lund. Vi har fastställt en handlingsplan för 2012-2015 som ser ut så här:

Handlingsplan ANDT

Du hittar handlingsplanen under Relaterad information nedan - sist - under rubriken Dokument. 

Stéfanie Feldmann Olofsson är ANDT-samordnare med ansvaret att följa upp handlingsplanen. Stéfanie arbetar med utbildningsinsatser och informationsspridning både gentemot medborgare och internt i kommunen.

Under rubriken Hjälp mot missbruk i vänstermenyn kan du läsa mer om vilken hjälp som erbjuds dig som bor i Lund.

Se också länkarna nedan för mer information!

 

Kontakt

Vill du veta mer om arbetet med ANDT kan du kontakta samordnaren Stéfanie Feldmann Olofsson, 046-35 99 83, Stefanie.olofsson@lund.se

Faktaansvarig: Socialförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2014-01-16
Kontakt
 • Socialförvaltningen

  Telefonnummer

  046-35 50 00 (växel)

  Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund

  Telefax: 046-35 52 22

  När du kontaktar oss
  Du kan kontakta oss per telefon, fax, e-post eller vanlig post. Vi kan inte garantera att vi svarar dig via e-post. Vi letar lösningar för att få använda e-post och sms i högre grad.

  Tyck till
  Klaga eller ge beröm till oss via denna länk:Tyck till Vi vill veta vad du tycker!

  E-post: Socialförvaltningen
google-translate