Kvalitet i vård och omsorg

Det är viktigt att brukarna upplever att den vård och omsorg de erhåller bidrar till ökad livskvalitet.

För att nå detta finns det för verksamheten ett antal mål som har sitt ursprung i vård- och omsorgsnämndens utvecklingsprogram.

För att säkerställa att verksamheterna arbetar mot uppställda mål, är av god kvalitet och ständigt utvecklas följer vi kontinuerligt upp verksamheterna.

Faktaansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2014-11-25
Kontakt
google-translate