Konsumentvägledning

Konsument Lund
Box 111
221 00 LUND
Tel: 046-35 58 88  E-post: konsument@lund.se (för snabbare svar, uppge hemadress)Telefontid: Nås säkrast måndag - fredag klockan 9-12
Besöksadress: Lunds Stadsbibliotek, S:t Petri Kyrkogata 6.

Konsumentvägledningen är en rådgivande verksamhet som gratis hjälper dig som bor i Lunds kommun med konsumentfrågor. Vi hjälper dig att tillvarata dina rättigheter som konsument. Rådgivningen sker företrädesvis per telefon och e-post.
Besök kan vid behov bokas per telefon.

Konsumentinformation och broschyrer finns på konsumenthyllan i Stadsbiblioteket. På biblioteket finns också böcker, tidskrifter och referensmaterial i ämnet!


Länkar

(Samtliga länkar i denna lista går till denna sida)


(Samtliga länkar nedan öppnas i nytt fönster)

Konsumenträtt

Konsumentinformation

 • Konsument Europa ger goda råd vid handel över gränserna inom EU samt personlig rådgivning
 • Konsumenternas.se, gemensam portal för Konsumenternas elrådgivningsbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå, Konsumenternas bank- och finansbyrå
 • Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen
 • Råd & Rön, Sveriges största konsumenttidning, utges av organisationen Sveriges Konsumenter
 • Telekområdgivarna, en självständig organisation som ger opartisk och kostnadsfri information, vägledning och hjälp till tele- och Internetkonsumenter

Konsumentorganisationer

 • Cint, konsumenternas egna omdömen
 • Sveriges Konsumenter i Samverkan, SKIS, har som målsättning att öka konsumentinflytandet och medverka till hållbar utveckling
 • Sveriges Konsumenter, en partipolitiskt obunden organisation som verkar för konsumenternas intressen. Ger ut tidningen Råd & Rön

Media

 • TV
  • PLUS, konsumentprogram i Sveriges Television
  • REA, konsumentprogram för barn i Sveriges Television
 • Radio
  • Plånboken, Program i P1 om hushållsekonomi och konsumentfrågor
 • Tidningar

Tester och köpråd

Barnsäkerhet

Om hållbar konsumtion och rättvis handel

 • Clean Clothes Campaign, europeiskt nätvärk mot dåliga villkor inom klädindustrin
 • Ethical Consumer, engelsk organisation med bland annat etiska köpguider
 • Fair Trade Center, informationscentrum för konsumenter om svensk handel med och svenska företags verksamhet i utvecklingsländer
 • Forest Stewardship Council, FSC, ska uppmuntra till ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar
 • Klimatvänlig semester, tips från Naturskyddsföreningen på klimatvänliga resor
 • Konsumentverket - Miljö, om hur man kan minska sin påverkan på miljön på en mängd olika sätt
 • KRAV arbetar för en ökad ekologisk odling, djurhållning och produktion och står också för kontroll för KRAV-märkning
 • Miljöförbundet Jordens Vänner arbetar med en rad viktiga teman, bland annat klimat, regnskog, privatisering och makten över maten
 • Miljömärkarna är ett samarbete mellan KRAV, SIS Miljömärkning, Svenska Naturskyddsföreningen och TCO Development
 • Miljömärket Svanen, det officiella nordiska miljömärket
 • Rena kläder ett nätverk av organisationer med met att förbättra villkoren för de människor som syr våra kläder och skor
 • Returpack ansvarar för pantsystemen av aluminiumburkar och återvinningsbara PET-flaskor
 • Rättvisemärkt, en etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter
 • Sopor.nu informerar om hur och varför du ska sortera ditt avfall, var avfallet ska lämnas och vad som händer sedan
 • SwedWatch, nätverk som arbetar för att minska fattigdom och negativa konsekvenser av produktion och investeringar i utvecklingsländer
 • Svenska Naturskyddsföreningen
 • Världsbutikerna för Rättvis Handel arbetar för en ökad medvetenhet om rättvis handel och en rättvisare global handel
 • Världsnaturfonden WWF arbetar för att bevara utrotningshotade växt- och djurarter eller hela naturtyper

Reklam och marknadsföring

För barn och unga

 • Galactor, webbspel om konsumentfrågor för ungdomar över 15 år, lanserat av finska Konsumentverket  
 • Ung konsument, Konsumentverkets sida för unga
 • Ekonomismart, ett samarbetsprojekt mellan Folkuniversitet, Konsumentverket och Finansinspektionen i syfte att hjälpa unga vuxna att bli medvetna konsumenter 

Internationell handel

 • Consumers International, internationell konsumentorganisation som försvarar framför allt fattiga och marginaliserade konsumenters rätt
 • Econsumer.gov information och råd om e-handel från tillsynsmyndigheter i 18 länder
 • Forbrugerstyrelsen, den danska statliga konsumentmyndigheten
 • Konsument Europa lär dig mer om att vara konsument i hela Europa
 • Tullverket - här hittar du bland annat information om vilka regler som gäller vid handel med länder utanför EU

Samhällsinformation - statliga organ, verk och myndigheter

Branscher och branschorganisationer

Juridik

EU

Hälsa och sjukvård

Övrig samhällsinformation

Speciella ämnesområden

Boende

 • Adressändring. Det är här du gör din flyttanmälan och beställer eftersändning eller lagring av post inom Sverige
 • Boverket är den nationella myndigheten för frågor om samhällsplanering, bostadsfrågor med mera. 
 • BoPoolen är en bostadsförmedling som drivs av Lunds Universitets Studentkårer (LUS)
 • Byggahus.se, innehåller korrekt och lättillgänglig information om allt från tomt och bygglov till planering, renovering och inredning av huset
 • Fastighetsmäklarnämnden för ett register över fastighetsmäklare där det framgår bland annat om en person är registrerad som fastighetsmäklare och om tillsynsmyndigheten meddelat mäklaren varning de senaste fem åren
 • Flyttportalen har ett antal gratis tjänster för dig som skall flytta
 • Flyttsidorna, SMF, ger råd och tips inför flytt samt listar auktoriserade flyttföretag  
 • Hyresgästföreningen, företrädare för hyresgästerna vars grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad
 • Hyresnämnden medlar i tvister som rör bostäder och lokaler
 • Konsumentverket - Boende
 • Köpa hus.se, oberoende webbsajt, utvecklad för att hjälpa och guida husköpare genom hela köpprocessen
 • Om boende, trovärdig och lättillgänglig information om Sveriges största konsumentproblem - boende, från Boverket och Konsumentverket
 • Radonguiden (Boverket)
 • Svenska stöldskyddsföreningen, oberoende ideell förening som arbetar med brottsförebyggande verksamhet
 • Sveriges BostadsrättsCentrum ger bostadsrättsföreningar hjälp som behövs för att förvalta och utveckla byggnader och föreningsliv
 • Villaägarnas Riksförbund är en intresseorganisationen för landets småhusägare

Energi

Fordon och trafiksäkerhet

Resor

Telefoni/IT 

Konsumenträtt för företagare

Övrigt

 

Sidan uppdaterad: 2013-12-06
Kontakt
 • Konsument Lund

  Adress

  Lunds Stadsbibliotek, S:t Petri Kyrkogata 6, Lund

  Telefonnummer

  046 - 35 58 88

  Telefontid

  Måndag - fredag, 09.00 - 12.00

  Postadress: Box 111, 221 00 Lund

  Skicka e-post
google-translate