Hemlöshet

Hemlöshet är en situation som uppstår då en person saknar bostad. Det finns många orsaker till hemlöshet. Vissa menar att problemet kommer sig av de hårda krav på hyresgäster som uppstått under de senaste årtiondena och snabbare vräkningar. Ibland är orsaken en akut livssituation. Mer om problematiken kring hemlöshet i Sverige hittar du via genvägarna till höger.

Ibland uppstår ett akut behov av hjälp med att hitta en bostad. På denna sida får du en sammanställning av de boenden som erbjuds vuxna som står utan egen bostad i Lund.

Är du under 20 år ska du klicka på länken längst ner på sidan.

Vem kan få hjälp?

För att vi på socialtjänsten ska hjälpa dig krävs att du är helt oförmögen att själv lösa din situation. Det kan bero på en mycket farlig och hotfull situation, allvarliga psykiska eller sociala problem eller missbruksproblematik.

Lunds boenden för hemlösa

När du bor här räknas du alltså fortfarande som hemlös och vi arbetar aktivt för att hjälpa dig att få en mer permanent lösning.

1. Jourlägenheter för kvinnor

Socialtjänsten har för närvarande tre möblerade jourlägenheter i Lund som är till för kvinnor (med eller utan barn) som är utsatta eller riskerar att utsättas för hot eller våld. Lägenheterna är inte att anse som skyddade boenden även om adresserna inte lämnas ut.

Ansvarig chef: Karin Säfström.
Telefon: 046-35 57 94
E-post:  karin.safstrom@lund.se

2. Stödbostäder

Boende i stödbostad innebär att du tecknar ett andrahandskontrakt med Lunds socialförvaltning. Socialtjänstens stödbostäder kan förmedlas till personer som är utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden på grund av sociala och/eller psykiska problem och som är i behov stöd. Vid boende i stödbostad ingår även kontakt med socialrådgivare eller annan form av beslutad stödkontakt. Se Ansök om bistånd längre ner.

3. Stöd och boende för män

Förenade Care i Lund erbjuder stöd och hjälp för hemlösa med missbruksproblematik i Lunds kommun. Vi kräver ingen nykterhet och du kan komma hit akut. Verksamheten har plats för totalt 29 gäster och omfattar stödboende, logi, 55+-boende samt tillsyn och stöd för personer boende i kontaktlägenheter. Läs mer i genvägen till höger.

Besöksadress: Snickarevägen 6 
Kontakt: Verksamhetschef Lollo Dyson 
Telefon: 046- 274 24 00
E-post: lollod@forenadecare.com

Ansök om bistånd till boende 

Kontakta socialförvaltningens mottagningsenhet för information om hur du ansöker om en plats på något av våra boenden för hemlösa.
Telefon: 046-35 70 10
Besöksadress: Kristallen, Brotorget 1 i Lund

Skip Navigation Links.

Den nya handlingsplanen för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun innehåller 17 insatsområden. Redan idag finns insatser inom de flesta områden. Två exempel på nya satsningar är Bostad först och screening av trångboddhet.

- Vi behöver bli ännu bättre på att kunna sätta in insatser tidigt så att inte fler hushåll riskerar att blir hemlösa, säger Karin Säfström som är chef för boendeenheten.

Screening av trångboddhet handlar om att de personer som har kontakt med socialförvaltningen och som påtalar trångboddhet som ett problem ska erbjudas en kartläggning av sitt bostadssökande. Syftet är att höja personens kunskap om bostadsmarknaden och kunna visa på flera alternativ.

- Vi ska också undersöka möjligheterna att i någon form pröva Bostad först som ett komplement till andrahandsuthyrning och stödbostad, fortsätter Karin.

Vi länkar till handlingsplanen nedan.

Årlig kartläggning

I senaste kartläggningen, som gjordes den 1 oktober 2014, var totalt 83 vuxna personer hemlösa i Lund. Det är en något lägre siffra än åren 2009-2012. Dock har antalet barn som direkt eller indirekt berörs av hemlöshet ökat: 2012 rapporterades 12 barn in, året därpå nästan det dubbla - 21 barn och nu i oktober 2014 24 barn.

Kartläggning av hemlösheten i Lunds kommun sker numera i april och oktober årligen och publiceras på den här sidan under relaterade dokument nedan. Lunds kommun arbetar enligt socialstyrelsens definition av hemlöshet men om du läser vår kartläggning nedan kommer du se att inte alla kategorier i definitionen finns med. Detta beror på att vår egen kartläggning begränsats att visa på de kategorier av hemlösa som Lund arbetar med aktivt med.

Lunds kommuns definition av hemlöshet

Som hemlös räknas en person som är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare.

Person som är på kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet eller stödboende inom socialtjänst, landsting, privat vårdgivare, HVB-hem eller SIS-institution och planeras att skrivas ut inom tre månader och inte har någon bostad ordnad efter utskrivning eller utflyttning.

Person som bor tillfälligt och utan kontrakt hos kompisar, bekanta, släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader) inneboende- eller andrahandskontrakt.

Du är dock inte hemlös om du mera långsiktigt bor i kommunens särskilda boenden. Du räknas inte heller som hemlös om du bor i andra hand eller inneboende på öppna bostadsmarknaden.

Skip Navigation Links.

Ansökan till social förtur hittar du längst ner på den här sidan. Blanketten är inte ifyllningsbar utan måste skrivas ut. Sist på sidan finns också en folder med mer information om social förtur.

Socialförvaltningen har inga egna bostäder utan förturen vi kan bevilja gäller till LKFs bostäder med minst ett och ett halvt års väntetid (ordinarie kötid är flera år). Social förtur till bostad är en service till mycket speciella målgrupper:

 • Familjer där barn far illa eller riskerar att fara illa, väl kända av sociala myndigheter eller sjukvård. Detta ska styrkas med intyg. Kriteriet omfattar även gravida kvinnor med eller utan partner.
 • Starkt medicinska skäl där sjukdom/tillstånd anses avsevärt förbättras med annat boende, där det inte anses rimligt att nuvarande hyresvärd klarar bytet. Detta ska styrkas med intyg från sjukvård samt nuvarande hyresvärd.
 • Person eller familj som utsätts för hot eller våld av partner eller annan person/gruppering, väl kända av sociala myndigheter eller polis. Detta ska styrkas med intyg eller anmälan.
 • Övriga starka skäl, i förekommande fall styrkta av intyg

Vid beviljad förtur tecknas sedan ett förstahandskontrakt med hyresvärden. Hyresgästen ska på sedvanligt sätt godkännas av hyresvärden.

Kontakt

För ytterligare information om ansökan om social förtur till bostad samt för ansökningshandlingar kontakta 

Malin Ferm, 046-35 62 27, malin.ferm@lund.se

Malin Kvist, 046-359 40 31, malin.kvist@lund.se 

Paula Torgelsson, 046-35 65 06, paula.torgelsson@lund.se 

Hyresgaranti

Socialförvaltningen kan bevilja hyresgaranti för personer där hyresvärden kräver borgensåtagande och där personen inte kan ordna detta på privat väg. Detta gäller endast personer som är i stort behov av bostad eller riskerar att förlora sin hyresrätt och inte kan lösa bostadssituationen på annat sätt.

Kommunal hyresgaranti

Socialförvaltningen kan besluta om kommunal hyresgaranti vilket omfattar max sex månadshyror under två år. Detta gäller de personer som genom kommunal hyresgaranti får ett eget förstahandskontrakt och bedöms ha ekonomiska förutsättningar att klara hyran.

Skip Navigation Links.
Faktaansvarig: Socialförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2016-03-30
Direktadress till denna sida: www.lund.se/hemloshet
Kontakt
 • Socialförvaltningen

  Adress: Brotorget 1, Lund
  Hitta till oss  

  Telefon:
  046-35 70 10 (Mottagningsenheten) Telefontid: Vard 11.00-12.00, 13.00-15.00
  046-35 50 00 (växel)

  E-post:
  socialforvaltningen@lund.se

  Telefax:
  046-35 52 22

  Postadress:
  Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund

  Vi vill veta vad du tycker om oss!
  Klaga eller ge beröm via denna länk: Tyck till

google-translate