Funktionsnedsättning, handikapp

Du som behöver särskild hjälp på grund av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning erbjuds stöd och service utifrån dina behov.

Du som har en funktionsnedsättning kan få hjälp av en handläggare på vård- och omsorgsförvaltningen. Du får hjälp att hitta rätt stöd, service och omsorg som du behöver för att kunna bo, arbeta, studera eller delta i fritidsaktiviteter. 

Så här söker du stöd, service

LSS och SoL

Handläggaren kan också lagarna som styr vilka rättigheter du har. Rätten till insatser prövas både enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  

Klagomål och synpunkter

Skip Navigation Links.

I Lunds kommun har vård- och omsorgsnämnden ansvar för all äldreomsorg samt omsorg och habilitering. Socialnämnden har ansvar för insatser till psykiskt funktionshindrade. Kommunens biståndshandläggare/LSS-handlägggare utreder och fattar beslut om stöd, service och omvårdnad enligt

 • Socialtjänstlagen, SoL
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Kommunens sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter utför insatser utifrån Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, så kallad hemsjukvård (kommunal hälso och sjukvård).

Skip Navigation Links.

Om du i samband med sjukdom, skada eller nedsatt funktionsförmåga behöver hjälp med rehabilitering är du välkommen att kontakta oss. Verksamheten bedrivs av arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Ibland kan insatserna även genomföras med hjälp av omvårdnadspersonal. Vi besöker dig där du bor eller vistas eftersom vi inte har någon mottagningsverksamhet.

Hjälpmedel för att ta på strumpor
Vi ansvarar för

 • rehabilitering i hemmet 
 • rehabilitering på kommunens särskilda boenden 
 • rehabilitering på kommunens korttidsenheter
 • tekniska hjälpmedel för dig som är över 20 år

Ditt behov av rehabilitering och hjälpmedel utreds och bedöms av sjukgymnast och/eller arbetsterapeut. Vi utformar insatserna efter dina behov. Målet är att du ska klara vardagens aktiviteter på bästa sätt.

Information

Skip Navigation Links.


Ansvaret för samhällets insatser för personer med funktionsnedsättning är uppdelade på bland annat kommunen, Region Skåne, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och staten.

Det är inte lätt att veta vart man ska vända sig. I kommunen delas ansvaret dessutom av olika förvaltningar.

Stöd- och serviceguiden är en informationsskrift med uppgifter om vart du kan vända dig och kontaktvägar om du vill ha mer information. 


Längre ned på sidan hittar du länk till stöd och serviceguide 2016.   

Beställ informationen i Daisy-format eller som tryckt broschyr:

Kontaktperson Anne Kammenhed
Telefon: 046-359 45 50
E-post: anne.juriadokammenhed@lund.se
Postadress: Vård- och omsorgsförvaltningen, Box 41, 221 00 Lund

Skip Navigation Links.
Sidan uppdaterad: 2016-01-26
Direktadress till denna sida: www.lund.se/tillganglighet
Kontakt
 • Vård- och omsorgsförvaltningen

  Adress

  Box 41, 221 00 Lund

  Telefonnummer

  Växel: 046 - 35 50 00

  Öppettider Bangatan 10A

  mån-tors 08.00-16.00, fre 08.00-15.00, lunchstängt 12.00-12.45

google-translate