Anhörigstöd

Att vårda en anhörig/närstående ger glädje och mening, men det kan samtidigt vara en svår uppgift. Många anhöriga/närstående får sällan sova ostört och har svårt att lämna hemmet även för kortare stunder.

Olika typer av stöd

Väninnor samtalar på bänkDu som vårdar en anhörig/närstående kan få både stöd och avlastning. Vård- och omsorgsförvaltningen i Lund erbjuder flera olika typer av stöd. Det kan exempelvis vara i form av utbildning, social samvaro och anhöriggrupper på vårt Anhörigcenter. Du är välkommen att ta kontakt med kommunens anhörigkonsulent för mer information.

Kommunens demenssjuksköterskor kan för er som vårdar eller kommer i kontakt med en person med demenssjukdom, erbjuda råd och stöd.

I Lunds kommun finns även två trygghetsplatser, som är till för att tillgodose enskildas tillfälliga behov av trygghet och avlasta anhöriga/närstående.

Olika biståndsbedömda stöd

För att underlätta för anhöriga och närstående finns även biståndsbedömda former av anhörigstöd. Den enskilde kan erbjudas dagverksamhet eller växelvård för att tillgodose ett omvårdnadsbehov. Dessa insatser bidrar till avlastning för dig som anhörig och närstående.

Hemvårdsbidrag, hemvård och avlösning i hemmet är andra former av anhörigstöd. Dessa insatser är biståndsbedömda, vilket innebär att en av kommunens biståndshandläggare utreder behovet av dessa stödinsatser. 

Hur söker du hjälp?

Du vänder dig till biståndshandläggaren som ansvarar för det geografiska område där du bor. Ansökan kan vara skriftlig eller muntlig. Biståndshandläggaren kontaktar dig och avtalar en tid för hembesök.

Faktaansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2014-06-02
Kontakt
 • Vård- och omsorgsförvaltningen

  Adress

  Box 41, 221 00 Lund

  Telefonnummer

  Växel: 046 - 35 50 00

  Skicka e-post
google-translate