Anhörigstöd

Att vårda en anhörig/närstående ger glädje och mening, men det kan samtidigt vara en svår uppgift. Många anhöriga/närstående får sällan sova ostört och har svårt att lämna hemmet även för kortare stunder.

Olika typer av stöd

Väninnor samtalar på bänkDu som vårdar en anhörig/närstående kan få både stöd och avlastning. Vi erbjuder flera olika typer av stöd. Det kan exempelvis vara i form av utbildning, social samvaro och anhöriggrupper på vårt Anhörigcenter. 

Kommunens demenssjuksköterskor kan för er som vårdar eller kommer i kontakt med en person med demenssjukdom, erbjuda råd och stöd.

I Lunds kommun finns även två trygghetsplatser, som är till för att tillgodose tillfälliga behov av trygghet och avlasta anhöriga/närstående.

Olika biståndsbedömda stöd

För att underlätta för anhöriga och närstående finns även biståndsbedömda former av anhörigstöd. Vi erbjuder dagverksamhet eller växelvård för att tillgodose ett omvårdnadsbehov. Dessa insatser bidrar till avlastning för dig som anhörig och närstående.

Hemvård och avlösning i hemmet är andra former av anhörigstöd. Dessa insatser är biståndsbedömda, vilket innebär att en av kommunens biståndshandläggare utreder behovet av dessa stödinsatser. 

Hur söker du hjälp?

Du vänder dig till biståndshandläggaren som ansvarar för det geografiska område där du bor. Ansökan kan vara skriftlig eller muntlig. Biståndshandläggaren kontaktar dig och avtalar en tid för hembesök.

 

Anhörigcenter erbjuder råd, stöd och information till dig som vårdar eller stöttar en anhörig/närstående. Anhörigstödet är en service utan kostnad och bistånd. Du kan välja att vi kommer hem till dig för ett samtal eller så träffas vi här på anhörigcenter.

Två damer gående på Mårtenstorget

Anhöriggrupp

Vill du delta i en anhöriggrupp är du välkommen att ringa och anmäla ditt intresse. Vi träffas sammanlagt sex till åtta tillfällen, förslagsvis varannan vecka. Träffarna innehåller information, kunskap och tillfälle att byta erfarenheter med varandra.

Café

Här får du möjlighet att träffa oss som arbetar med anhörigstöd och samtidigt ges också möjlighet att möta andra personer som befinner sig i liknande situation som du. Varje cafétillfälle har ett speciellt innehåll med inbjudna gäster. Aktuellt program med tid och plats finns på Anhörigcenter, i vår broschyr och under relaterad information på denna sida.

Kontakt

Adress: Margaretavägen 2A, Lund
e-post: anhorigcenter@lund.se 
Anhörigcenter: 046-35 82 40

Telefontid
måndag‒torsdag klockan 09.00 - 11.00

Se Anhörigcenter på karta

Följ oss gärna på Facebook!

Skip Navigation Links.

Två damer går och pratarAvlösning i hemmet innebär att en person från hemvården kommer hem till dig som vårdar en anhörig/närstående och tillfälligt tar över vårdnadsansvaret. Detta för att du skall få möjlighet till en egen social rekreation eller för att uträtta olika slags ärenden.

Avlösning i hemmet innefattar allt det som ingår i den personliga omvårdnad som utförs i hemmet dagtid, kvällar och helger. Avlösningen är avgiftsfri upp till 15 timmar/månad.

Hur söker du avlösning?

Du vänder dig till biståndshandläggaren som ansvarar för det geografiska område där du bor. Ansökan kan vara skriftlig eller muntlig. Biståndshandläggaren kontaktar dig och avtalar en tid för hembesök.

Skip Navigation Links.
Faktaansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2016-02-08
Direktadress till denna sida: www.lund.se/anhorigcenter
Kontakt
 • Vård- och omsorgsförvaltningen

  Adress

  Box 41, 221 00 Lund

  Telefonnummer

  Växel: 046 - 35 50 00

  Öppettider Bangatan 10A

  mån-tors 08.00-16.00, fre 08.00-15.00, lunchstängt 12.00-12.45

google-translate