Kriscentrum mellersta Skåne

Kriscentrum Mellersta Skåne

mot våld i nära relationer

En samtalsmottagning för män, kvinnor, unga och barn. Kriscentrum är till för dig som blivit utsatt för, upplevt eller utövat våld i en nära relation. Vi erbjuder kostnadsfri individuellt anpassad hjälp, enskilt eller i grupp, i form av

 • samtalsstöd
 • rådgivning
 • krisbearbetning
 • skyddat boende

Vi har mångårig erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete. Vi arbetar under sekretess. Journalföring och registrering förekommer inte. Information på andra språk hittar du längre ner på sidan!

Vi stöttar alla våldets aktörer: offret, vittnet och förövaren. Vår särskilda resurs för unga och barn som upplevt våld hemma heter Lysmasken. Vi har också en särskild resurs för dig, 0-100 år, som drabbas av hedersrelaterat förtryck - Bron (mer information i vänstermarginalen). 

Grupper

Vår gruppverksamhet är uppdelad så att kvinnor går för sig och män för sig. Och på olika tider! Vi har också en grupp för tjejer 16-23 år som har utsatts för sexuella övergrepp eller annat våld i en nära relation. Tjejgruppen driver vi tillsammans med Ungdomsmottagningen (Region Skåne).

Vad är våld i nära relationer?

Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld som kan förekomma mellan närstående i såväl heterosexuella som samkönade relationer samt inom syskon- och andra familje- och släktrelationer. Kännetecknande är att den utsatta har en nära relation till och ofta starka emotionella band till förövaren, vilket försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligtvis inomhus i offrets egen bostad och ökar i allvar och intensitet ju längre relationen pågår. Läs mer på sidan Vad är våld? i menyn till vänster.

Vilken effekt kan några samtal ha?

Kriscentrum har via enkäter frågat de personer som varit på centrat för att få stöd om de upplever någon skillnad. Ger samtalen något resultat?

- Resultatet är mycket positivt för alla oss som jobbar här, säger Kriscentrums chef Staffan Persson. Speciellt glada är vi över svaren på den avslutande frågan om samtalen varit till hjälp, som 92 av de 119 personerna svarade mycket, 22 svarade till viss del, 1 svarade nej och 4 svarade vet inte.

En sammanställning av enkätsvaren hittar du sist på sidan (Relaterad information).

Hur många samtal kan man få?

Det är upp till dig. Vi har ingen gräns på mängden samtal utan låter behovet avgöra hur ofta och länge vi träffas.

Är min problematik tillräcklig?

Våld handlar inte bara om fysiskt våld - se hela listan under rubriken "Vad är våld?". Om du ändå känner dig osäker får du gärna ringa oss och rådgöra!

Akut hjälp

Socialförvaltningen i Lund erbjuder skyddade boenden för kvinnor, barn och män som är utsatta för våld i nära relationer.

Är du i behov av akut skyddat boende, kontakta

Socialförvaltningens mottagningsenhet:
Må-to 8-17, fre 8-15
Tfn vx 046-35 70 10

Icke kontorstid: Sociala jouren
Fre 15-01, lör 17-01, sön 17-22
Tfn 046-12 12 99

Mer information

Kontakt

Adress och telefonnummer till oss finns uppe i kontaktrutan till höger på denna sida.

Ansvarig chef

Staffan Persson, e-post: staffan.persson@lund.se

Konsultation och utbildning

Vi erbjuder också konsultation och utbildningsinsatser. 

I genvägarna till höger hittar du länkar till flera olika nationella jourer och kriscentrum.

Faktaansvarig: Socialförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2016-09-08
Direktadress till denna sida: www.lund.se/kriscentrum
Kontakt
 • Socialförvaltningen, Kriscentrum mellersta Skåne

  Adress: Ringvägen 1 B, 2:a våningen
  Hitta till oss!

  Telefon:
  046-35 50 71

  Telefontid:
  Vardagar 11-12 (i övrigt telefonsvarare)

  Postadress:
  Socialförvaltningen, Kriscentrum i mellersta Skåne, Box 1255, 221 05 Lund

  Vi vill veta vad du tycker om oss!
  Klaga eller ge beröm via denna länk: Tyck till

google-translate