Barnahus mellersta Skåne

Barnahus i Lund

Syftet med Barnahus är att i en trygg miljö låta barn som blivit utsatta för övergrepp vara i centrum för utredningsprocessen. Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa sin berättelse för flera olika personer.

På Barnahus mellersta Skåne finns därför all kompetens samlad under ett tak. Vi erbjuder också krisstöd för barn och föräldrar. Hit kommer barn och unga, upp till 18 års ålder, som utsatts för eller bevittnat våld (i nära relationer) eller sexuella övergrepp (oberoende av relation till förövaren). Vi arbetar också med barn som utsatt ett annat barn för sexuella handlingar.

Ensam flickaÄr du orolig för att ett barn far illa ska du vända dig till socialtjänsten i din kommun, se genvägar till höger på sidan. 

Socialtjänsten utreder alltid en anmälan och har möjlighet att agera vidare om de ser att det behövs. De kan till exempel göra en polisanmälan och se till att ärendet går vidare till Barnahus. Ring gärna och prata med oss på socialtjänsten om du är osäker på om du bör göra en anmälan. Det kan du göra utan att nämna några namn.

Skip Navigation Links.

Till Barnahus kommer du som är under 18 år för att få hjälp när du själv eller någon annan anmält en oro att du utsatts för våld eller övergrepp.

När du kommer till oss på Barnahus tas du emot av en barnutredare från polisen som du får prata med, det kallas förhör. Där får du möjlighet att berätta om något har hänt dig och om hur du har det hemma. Om det behövs får du också träffa en doktor.

Efteråt erbjuds du och din familj att komma tillbaka igen för att prata med en socionom eller psykolog om det som hänt.

Hur kan det kännas?

En del barn och ungdomar har lätt för att berätta, andra har svårare och kan känna rädsla, skam eller skuld för det som hänt. Det är viktigt att försöka berätta, även om det känns jobbigt i stunden. Vi som jobbar på Barnahus har lång erfarenhet av att prata med barn och ungdomar om svåra saker.

Skip Navigation Links.

Nedan får du mer information om vad som händer när ditt barn besöker Barnahus samt vad barnmisshandel och sexuella övergrepp handlar om.

Händer

Barnmisshandel

07 aug 2013

Vad är barnmisshandel? Barnmisshandel är när föräldrar eller andra vuxna orsakar ett barn skada på kroppen,...

Läs mer

Flicka vid havet

Sexuella övergrepp

07 aug 2013

Vad är sexuella övergrepp? Sexuella övergrepp mot barn innebär att sexuella handlingar påtvingas ett barn a...

Läs mer
Skip Navigation Links.

KIBB är en behandlingsmodell för familjer där det finns risk för eller har förekommit fysisk misshandel mot barn. Behandling kan ske i grupp eller som enskild familjebehandling.

Varför KIBB?

KIBB (kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel) hjälper föräldrar som utsatt sina barn för våld att hitta nya strategier i sin barnuppfostran. Barn och ungdomar som utsatts för våld och övergrepp får hjälp att hantera sin akuta stress men också att motverka de risker de löper på sikt i form av försämrad psykosocial hälsa och utveckling. Posttraumatiskt stressyndrom, ångest, sömnsvårigheter och senare i livet depression samt aggressionsproblematik är vanligt bland barn som utsatts för våld eller övergrepp.

Hur har familjerna det efter behandlingen?

Barnen hade efter behandling med KIBB signifikant minskade depressiva symptom och symptom av posttraumatisk stress. Barnen själva rapporterar om mindre kroppslig bestraffning, mer positivt föräldraskap och minskad stress.

"Jag fick förlåt från dom" pojke 7 år
"Nu pratar vi, när vi lugnat ner oss" pojke 8 år
"Jag vet att jag kan berätta saker som händer för min mamma utan att hon blir arg" flicka 8 år
"Jag är inte så rädd för allt längre" flicka 9 år

Föräldrarna rapporterar att de är mindre inkonsekventa i uppfostran, mer ansvarstagande för våldet och mindre stressade.

"Jag ser på mina barn på ett annat sätt idag, mycket mer positivt."
"Lärt mig att hantera situationer på bättre sätt. Bråkade tidigare – pratar mer nu."
"Jag fick hjälp att ta ansvar över det jag gjort, jag tar ansvar på riktigt för mina barn nu."
"Tänker ibland att jag skulle vilja tacka den som anmälde misshandeln ... så jag fick hjälp att komma hit."

(Citat från tolv familjer i Allmänna Barnhusets pilotstudie från 2011)

Vem kan få behandlingen?

KIBB erbjuds av Barnahus mellersta Skåne och är till för barn från kommunerna Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund och Staffanstorp. Om andra kommuner är intresserade kan vi erbjuda behandling i mån av plats och mot ersättning.

Du kan delta i KIBB antingen efter utredning hos socialtjänsten eller som rättslig påföljd.

Kontakt

Staffan Persson, ansvarig chef, 046-35 54 26, staffan.persson@lund.se

Elisabet Kjellander, teamledare, 046,359 91 01, elisabet.kjellander@lund.se

Forskning

Metoden har prövats av stiftelsen Allmänna Barnhuset, i samarbete med forskare från Linköping och Lunds universitet, sedan 2006. Utvärderingar som gjorts visar goda resultat avseende våld, konflikter och förbättring av både barns och föräldrars psykiska. Modellen (CPC-CBT) utarbetades av Melissa Runyon vid Cares Institute, New Jersey, USA, och prövades i USA med lovande resultat. En större studie har gjorts av forskare från universiteten i Linköping och Växjö. I deras forskningsunderlag ingår även Barnahus mellersta Skåne.

Läs mer om KIBB på Allmänna Barnhusets hemsida eller i forskningsrapporten från 2015 (se länkar nedan).

Skip Navigation Links.

Barnahus mellersta Skåne är till för barn från kommunerna Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund och Staffanstorp.

Socialförvaltning, illustrationerNär en anmälan om våld eller övergrepp kommer in till socialtjänsten eller polisen i någon av dessa kommuner samlas Barnahusteam, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri (BUP), polis, åklagare och barnläkare på Barnahus för att planera hur man ska gå vidare med ärendet. Samverkan mellan de olika yrkesrollerna ger samlad kunskap och kompetens.

Samverkande myndigheter på Barnahus i mellersta Skåne är: 

 • kommunerna ovan
 • Polisområde södra Skåne
 • Södra Skånes åklagarkammare
 • Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Lund
 • Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Lund
 • Rättsmedicinska avdelningen Lund

Vår personal

På Barnahus arbetar socialsekreterare, kurator, psykolog, polis, åklagare, barnläkare och rättsläkare. Vid behov kallar vi in ytterligare kompetens.

Vårt uppdrag

 • rådgivning/konsultation
 • samråd
 • samordning av insatser
 • risk- och skyddsbedömning
 • krisbearbetning
 • brottsutredning
 • läkarundersökning
 • social utredning
 • behandlingsinsatser
 • kompetensutveckling
 • ökat samarbete/samsyn

Kontakta Barnahus

Kontakt med Barnahus sker främst via socialtjänsten eller polisen - föräldrar och barn kan inte själva boka tid.

Skolor, sjukvård och andra myndigheter kan vända sig till Barnahus för rådgivning och konsultation.

Skip Navigation Links.

 

Faktaansvarig: Socialförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2013-12-23
Kontakt
 • Socialförvaltningen, Barnahus mellersta Skåne

  Adress: Biskopsgatan 4, Lund  
  Hitta till oss!

  Teamledare
  Elisabet Kjellander
  , Tfn 046-35 99 101, mobil 0734-48 56 94
  elisabet.kjellander@lund.se

  Administratör
  Jessica Andersson
  , Tfn 046-35 80 48,
  jessica.andersson4@lund.se

  Socialsekreterare
  Anette Elmqvist
  , Tfn 046-35 80 08, mobil 0766-20 20 27
  anette.elmqvist@lund.se 

  Marie Norman, Tfn 046-35 99 111, mobil 0734-48 57 17
  marie.norman@lund.se

  Postadress:
  Socialförvaltningen, Barnahus mellersta Skåne, Box 1255, 221 05 Lund

  Vi vill veta vad du tycker om oss!
  Klaga eller ge beröm via denna länk: Tyck till

   

google-translate