Akut hjälp, krisstöd

Kommunen erbjuder olika former av stöd till dig som varit med om traumatiska händelser. Det kan handla om våld, övergrepp, missbruk eller andra situationer, till exempel om du misstänker att ett barn riskerar att fara illa i sin hemmiljö. Vi har också visst stöd för dig som akut hamnar i en kris. Läs mer i menyn till vänster! 

Under helgerna ökar våldet i hemmen

Under helgen finns det en ökad risk för våld i nära relationer. Vi vill gärna tipsa allmänheten om att ta del av polisen kampanj med tips om hur du bör agera då. Följ genvägen "Polisens kampanj ..." längst ner till höger!

Larmnummer - 112

I en nödsituation eller vid livshotande sjukdomstillstånd ringer du till 112. Det är samma nummer i hela Sverige och är oberoende om du ringer från fast telefon, mobiltelefon eller telefonautomat.

Sjukvårdsrådgivningen - 1177

Är ditt sjukdomstillstånd inte livshotande kan du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177. Se även länk nedan till deras hemsida med fakta och råd om sjukdomar.

Polisen vid icke akuta ärende - 114 14

När du ringer 114 14 får du ett antal valmöjligheter i ett talsvar. Telefonanmälan är lämpligt för:

  • Brott mot person, exempelvis misshandel, rån och hot
  • Stöld
  • Inbrott
  • Förlorade eller borttappade tillhörigheter
  • Skadegörelse och klotter

Nationellt informationsnummer - 113 13

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Dit ringer du om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning. Du kan också ringa och lämna information på 113 13.

Faktaansvarig: Socialförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2013-12-16
google-translate