Sammanträdestider för samtliga nämnder

Vald period:
23 apr 2014 − 23 maj 2014

Onsdag, 23  April

17:00 − 21:00

Servicenämnden »

17:00 − 21:00

Byggnadsnämnden »

17:00 − 21:00

Utbildningsnämnden »

Torsdag, 24  April

17:00 − 23:00

Kommunfullmäktige »

Onsdag, 7  Maj

15:00 − 21:00

Kommunstyrelsen »

Torsdag, 8  Maj

18:00 − 22:00

Miljönämnden »

Tisdag, 13  Maj

Onsdag, 14  Maj

16:30 − 20:00

Socialnämnden »

17:30 − 21:00

Tekniska nämnden »

Torsdag, 15  Maj

17:00 − 21:00

Byggnadsnämnden »

Onsdag, 21  Maj

17:00 − 21:00

Servicenämnden »

17:00 − 21:00

Utbildningsnämnden »

Torsdag, 22  Maj

17:00 − 23:00

Kommunfullmäktige »

Sammanträdestider för samtliga nämnder

google-translate