Sammanträdestider för samtliga nämnder

Vald period:
29 mar 2015 − 28 apr 2015

Tisdag, 31  Mars

15:00 − 21:00

Kommunstyrelsen »

Tisdag, 7  April

17:30 − 21:00

Valnämnden »

Torsdag, 9  April

18:00 − 22:00

Miljönämnden »

Tisdag, 14  April

Onsdag, 15  April

16:30 − 20:00

Socialnämnden »

17:00 − 21:00

Utbildningsnämnden »

Torsdag, 16  April

17:00 − 21:00

Byggnadsnämnden »

Onsdag, 22  April

Torsdag, 23  April

17:00 − 23:00

Kommunfullmäktige »

Sammanträdestider för samtliga nämnder

google-translate