Sammanträdestider för samtliga nämnder

Vald period:
25 maj 2015 − 24 jun 2015

Onsdag, 27  Maj

17:00 − 21:00

Servicenämnden »

Torsdag, 4  Juni

17:00 − 21:00

Byggnadsnämnden »

Tisdag, 9  Juni

Onsdag, 10  Juni

08:30 − 22:00

Kommunfullmäktige »

Torsdag, 11  Juni

08:30 − 22:00

Kommunfullmäktige »

Onsdag, 17  Juni

16:30 − 20:00

Socialnämnden »

17:00 − 21:00

Servicenämnden »

17:00 − 21:00

Utbildningsnämnden »

18:00 − 22:00

Miljönämnden »

Sammanträdestider för samtliga nämnder

google-translate