Sammanträdestider för samtliga nämnder

Vald period:
30 sep 2014 − 30 okt 2014

Onsdag, 1  Oktober

15:00 − 21:00

Kommunstyrelsen »

Torsdag, 9  Oktober

18:00 − 22:00

Miljönämnden »

Onsdag, 15  Oktober

16:30 − 20:00

Socialnämnden »

17:30 − 21:00

Tekniska nämnden »

Torsdag, 16  Oktober

17:00 − 21:00

Byggnadsnämnden »

Onsdag, 22  Oktober

17:00 − 21:00

Utbildningsnämnden »

Torsdag, 23  Oktober

17:00 − 23:00

Kommunfullmäktige »

Sammanträdestider för samtliga nämnder

google-translate