Sammanträdestider för samtliga nämnder

Vald period:
24 nov 2014 − 24 dec 2014

Tisdag, 2  December

17:30 − 21:00

Valnämnden »

Onsdag, 3  December

15:00 − 21:00

Kommunstyrelsen »

Onsdag, 10  December

16:30 − 20:00

Socialnämnden »

17:30 − 21:00

Tekniska nämnden »

Torsdag, 11  December

16:00 − 22:00

Miljönämnden »

17:00 − 21:00

Byggnadsnämnden »

Onsdag, 17  December

17:00 − 21:00

Servicenämnden »

17:00 − 22:00

Utbildningsnämnden »

Torsdag, 18  December

17:00 − 23:00

Kommunfullmäktige »

Sammanträdestider för samtliga nämnder

google-translate