Sammanträdestider för samtliga nämnder

Vald period:
29 jul 2014 − 28 aug 2014

Onsdag, 13  Augusti

15:00 − 21:00

Kommunstyrelsen »

Tisdag, 19  Augusti

Onsdag, 20  Augusti

16:30 − 20:00

Socialnämnden »

17:30 − 21:00

Tekniska nämnden »

Torsdag, 21  Augusti

17:00 − 21:00

Byggnadsnämnden »

Tisdag, 26  Augusti

17:30 − 21:00

Valnämnden »

Onsdag, 27  Augusti

17:00 − 21:00

Servicenämnden »

Sammanträdestider för samtliga nämnder

google-translate