Sammanträdestider för samtliga nämnder

Vald period:
11 feb 2016 − 12 mar 2016

Torsdag, 11  Februari

Onsdag, 17  Februari

16:30 − 20:00

Socialnämnden »

17:30 − 21:00

Tekniska nämnden »

Torsdag, 18  Februari

17:00 − 21:00

Byggnadsnämnden »

Onsdag, 24  Februari

Torsdag, 25  Februari

17:00 − 23:00

Kommunfullmäktige »

Onsdag, 2  Mars

15:00 − 21:00

Kommunstyrelsen »

17:00 − 21:00

Servicenämnden »

Torsdag, 3  Mars

16:30 − 20:00

Socialnämnden »

Tisdag, 8  Mars

Torsdag, 10  Mars

18:00 − 22:00

Miljönämnden »

Sammanträdestider för samtliga nämnder

google-translate