Sammanträdestider för samtliga nämnder

Vald period:
30 apr 2016 − 30 maj 2016

Tisdag, 3  Maj

15:00 − 21:00

Kommunstyrelsen »

17:00 − 21:00

Servicenämnden »

Onsdag, 4  Maj

Onsdag, 11  Maj

17:30 − 21:00

Tekniska nämnden »

Torsdag, 12  Maj

17:00 − 21:00

Byggnadsnämnden »

18:00 − 22:00

Miljönämnden »

Onsdag, 18  Maj

16:30 − 20:00

Socialnämnden »

17:00 − 21:00

Utbildningsnämnden »

Onsdag, 25  Maj

Torsdag, 26  Maj

17:00 − 23:00

Kommunfullmäktige »

Sammanträdestider för samtliga nämnder

google-translate