Sammanträdestider för samtliga nämnder

Vald period:
04 aug 2015 − 03 sep 2015

Onsdag, 12  Augusti

15:00 − 21:00

Kommunstyrelsen »

Tisdag, 18  Augusti

Onsdag, 19  Augusti

16:30 − 20:00

Socialnämnden »

17:30 − 21:00

Tekniska nämnden »

Torsdag, 20  Augusti

17:00 − 21:00

Byggnadsnämnden »

Tisdag, 25  Augusti

17:30 − 21:00

Valnämnden »

Onsdag, 26  Augusti

17:00 − 21:00

Servicenämnden »

Torsdag, 27  Augusti

17:00 − 23:00

Kommunfullmäktige »

Onsdag, 2  September

15:00 − 21:00

Kommunstyrelsen »

Sammanträdestider för samtliga nämnder

google-translate