Sammanträdestider för samtliga nämnder

Vald period:
02 sep 2014 − 02 okt 2014

Tisdag, 2  September

Onsdag, 3  September

15:00 − 21:00

Kommunstyrelsen »

Torsdag, 4  September

18:00 − 22:00

Miljönämnden »

Onsdag, 17  September

16:30 − 20:00

Socialnämnden »

17:30 − 21:00

Tekniska nämnden »

Torsdag, 18  September

17:00 − 21:00

Byggnadsnämnden »

Tisdag, 23  September

Onsdag, 24  September

17:00 − 21:00

Servicenämnden »

17:00 − 21:00

Utbildningsnämnden »

Torsdag, 25  September

17:00 − 23:00

Kommunfullmäktige »

Onsdag, 1  Oktober

15:00 − 21:00

Kommunstyrelsen »

Sammanträdestider för samtliga nämnder

google-translate