Sammanträdestider för samtliga nämnder

Vald period:
02 dec 2015 − 01 jan 2016

Onsdag, 2  December

15:00 − 21:00

Kommunstyrelsen »

Onsdag, 9  December

16:00 − 22:00

Miljönämnden »

16:30 − 20:00

Socialnämnden »

17:30 − 21:00

Tekniska nämnden »

Torsdag, 10  December

17:00 − 21:00

Byggnadsnämnden »

Onsdag, 16  December

17:00 − 21:00

Servicenämnden »

17:00 − 22:00

Utbildningsnämnden »

Torsdag, 17  December

17:00 − 23:00

Kommunfullmäktige »

Sammanträdestider för samtliga nämnder

google-translate