Sammanträdestider för samtliga nämnder

Vald period:
08 okt 2015 − 07 nov 2015

Torsdag, 8  Oktober

18:00 − 22:00

Miljönämnden »

Onsdag, 14  Oktober

16:30 − 20:00

Socialnämnden »

Onsdag, 21  Oktober

17:00 − 21:00

Utbildningsnämnden »

17:30 − 21:00

Tekniska nämnden »

Torsdag, 22  Oktober

17:00 − 21:00

Byggnadsnämnden »

Onsdag, 28  Oktober

17:00 − 20:00

Servicenämnden »

Torsdag, 29  Oktober

17:00 − 23:00

Kommunfullmäktige »

Onsdag, 4  November

15:00 − 21:00

Kommunstyrelsen »

Sammanträdestider för samtliga nämnder

google-translate