Sammanträdestider för samtliga nämnder

Vald period:
22 okt 2014 − 21 nov 2014

Onsdag, 22  Oktober

17:00 − 21:00

Utbildningsnämnden »

Torsdag, 23  Oktober

17:00 − 23:00

Kommunfullmäktige »

Tisdag, 4  November

Onsdag, 5  November

17:00 − 21:00

Servicenämnden »

Torsdag, 6  November

17:00 − 23:00

Kommunfullmäktige »

Tisdag, 11  November

Onsdag, 12  November

15:00 − 21:00

Kommunstyrelsen »

Torsdag, 13  November

18:00 − 22:00

Miljönämnden »

Onsdag, 19  November

16:30 − 20:00

Socialnämnden »

17:00 − 21:00

Utbildningsnämnden »

17:30 − 21:00

Tekniska nämnden »

Torsdag, 20  November

17:00 − 21:00

Byggnadsnämnden »

Sammanträdestider för samtliga nämnder

google-translate