Sammanträdestider för samtliga nämnder

Vald period:
31 jan 2015 − 02 mar 2015

Onsdag, 4  Februari

15:00 − 21:00

Kommunstyrelsen »

Tisdag, 10  Februari

Onsdag, 11  Februari

16:30 − 20:00

Socialnämnden »

17:00 − 20:00

Servicenämnden »

17:00 − 21:00

Utbildningsnämnden »

Torsdag, 12  Februari

17:00 − 21:00

Byggnadsnämnden »

Onsdag, 25  Februari

17:00 − 20:00

Servicenämnden »

Torsdag, 26  Februari

17:00 − 23:00

Kommunfullmäktige »

Sammanträdestider för samtliga nämnder

google-translate