Sammanträdestider för samtliga nämnder

Vald period:
28 aug 2016 − 27 sep 2016

Onsdag, 31  Augusti

17:00 − 21:00

Servicenämnden »

Tisdag, 6  September

Onsdag, 7  September

15:00 − 21:00

Kommunstyrelsen »

17:00 − 21:00

Servicenämnden »

Onsdag, 14  September

Torsdag, 15  September

18:00 − 22:00

Miljönämnden »

Tisdag, 20  September

Onsdag, 21  September

16:30 − 20:00

Socialnämnden »

17:30 − 21:00

Tekniska nämnden »

Torsdag, 22  September

17:00 − 21:00

Byggnadsnämnden »

Sammanträdestider för samtliga nämnder

google-translate