Sammanträdestider för samtliga nämnder

Vald period:
05 mar 2015 − 04 apr 2015

Torsdag, 5  Mars

18:00 − 22:00

Miljönämnden »

Tisdag, 10  Mars

Onsdag, 11  Mars

16:30 − 20:00

Socialnämnden »

Onsdag, 18  Mars

17:00 − 21:00

Utbildningsnämnden »

Torsdag, 19  Mars

17:00 − 21:00

Byggnadsnämnden »

Onsdag, 25  Mars

17:00 − 21:00

Servicenämnden »

Torsdag, 26  Mars

17:00 − 23:00

Kommunfullmäktige »

Tisdag, 31  Mars

15:00 − 21:00

Kommunstyrelsen »

Sammanträdestider för samtliga nämnder

google-translate