Rådgivande organ

I Lunds kommun är det viktigt att olika intressegrupper får sina röster hörda. De rådgivande organen är organ där representanter för olika sådana intressegrupper träffar och samråder med kommunens politiker.

Kommunala funktionshinderrådet

Här förs dialog och överläggningar mellan politiker och funktionshinderorganisationernas representanter, i ärenden som berör funktionshindrade i kommunen.

Kommunala integrationsrådet

Ett organ för dialog och samverkan i integrationsfrågor mellan politiker från olika nämnder och representanter för Lunds kommuns invandrarföreningar.

Kommunala pensionärsrådet

Här samråder företrädare för pensionärernas riksorganisationer och kommunpolitiker om frågor av betydelse för kommunens pensionärer och äldre invånare.

Kommunala studentrådet

Här möts kommunpolitiker och företrädare för Lunds studentorganisationer för att diskutera hur man tar tillvara studentintressen inom kommunen.

Lunds Brottsförebyggande Råd, LBRÅ

Lunds Brottsförebyggande Råd, LBRÅ, ska arbeta för att skapa en tryggare kommun att bo, leva och arbeta eller studera i. Rådet består av både kommunala företrädare och personer från andra verksamheter.

Lunds ungdomsting

Ungdomstinget är uppbyggt av storting, olika utskott och en samordningsgrupp. Som deltagare väljer man själv hur mycket man vill engagera sig och i vad, man behöver alltså inte vara med i både storting och utskott. Deltagare på stortinget är framförallt ungdomar i ålder 12-24 år, men även politiker och tjänstemän. Närvarande är cirka 150 personer, av dem är det endast ungdomar som har rösträtt.

Faktaansvarig: Kommunkontoret
Sidan uppdaterad: 2016-10-17
Kontakt
google-translate