Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppdrag

  • Övergripande ansvara för utvecklingen av hela den kommunala verksamheten,
  • Leda och samordna kommunens angelägenheter,
  • Ansvara för särskilda verksamheter,
  • Främja långsiktig hållbarhet,
  • Övervaka fastställda mål, planera och svara för löpande förvaltning,
  • Stärkt roll för de strategiska frågorna och ett kommungemensamt helhetsperspektiv.

Kontakt

Namn: Eva Jönsson, förvaltningsassistent
Telefon: 046-35 59 21.
E-post: eva.jonsson@lund.se
Besöksadress: Rådhuset, Stortorget 7, Lund
Postadress: Box 41, 221 00 Lund

Sidan uppdaterad: 2011-04-13
Kontakt
google-translate