Kommunfullmäktige

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. 65 ledamöter sitter i kommunens fullmäktige och ledamöterna väljs av kommunens invånare vart fjärde år. Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och i andra ärenden av större vikt för kommunen.

Det gäller till exempel ärenden som rör mål och riktlinjer för verksamheten, budget och den kommunala skattesatsen. Kommunfullmäktige väljer också ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser och kommunrevisionen.

De anställda i kommunens olika förvaltningar och bolag genomför praktiskt de politiska besluten.

Så här kan du följa kommunfullmäktige

På plats

Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan 17.00 och hålls som regel sista torsdagen i månaden. Se sidan om sammanträdestider för exakta tider.

Kommunfullmäktige har sina sammanträden i Stadshallen, sessionssalen, Stortorget, Lund.

Webbsändning

Du kan se kommunfullmäktiges sammanträde via webbsändning, antingen medan sammanträdet pågår eller i efterhand och då välja vilka ärenden som du vill se. Länkar till sändningarna finns på sidan för webbsändningar.

Handlingar till sammanträden

Alla handingar till kommunfullmäktige finns på sidan protokoll och föredragninglistor.

Sidan uppdaterad: 2015-09-23
Direktadress till denna sida: www.lund.se/kommunfullmaktige
Kontakt
google-translate