Kontaktuppgifter till Utbildningskansliet:

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 2 trappor

Öppettider:


måndag-fredag klockan 08.00-15.30
lunchstängt klockan 12.00-13.00


Begränsat öppethållande under jul och nyår, öppet endast kl 09.00-12.00
Stängt alla röda dagar.
Terminstid måndag-fredag klockan 08.00-12.00, 13.00-15.30

E-postadresser:
 
utbildningsforvaltningen@lund.se (förvaltningsbrevlåda) eller antag@lund.se (gymnasieantagningens brevlåda)
Telefon (växel): 046-35 50 00
Telefax: 046-35 70 84

Utbildningsnämnden har det övergripande politiska ansvaret för utbildningsförvaltningens verksamheter.

Utbildningsförvaltningen utgörs av följande verksamheter;

  • de fyra kommunala gymnasieskolorna Katedralskolan, Polhemskolan, Gymnasieskolan Spyken och Gymnasieskolan Vipan,
  • tillsynsansvar för de fristående förskolorna, fritidshemmen och pedagogisk omsorg samt rätt till insyn i de fristående skolorna; såväl grundskolor som gymnasieskolor,
  • International School of Lund - Katedralskolan (ISLK) för åldrarna 6-16 år
  • Vuxenutbildningen i Lund som består dels av den kommunala egenregin med Svenska för invandrare (sfi), Särskild utbildning för vuxna (särvux) samt kurser på grundläggande och gymnasial nivå (komvux), dels av utbildning som ges av externa utbildningsanordnare som kommunen har avtal med.svenskundervisning för invandrare (sfi)
  • Modersmålscentrum i Lund
  • Lunds skolors IKT-team (information - kommunikation - teknik) för de tre skolförvaltningarna
  • den samordnande skolhälsovården, bestående av skolöverläkare och samordnande skolsköterska 
  • utbildningskansliet med gemensam administration för utbildningsförvaltningen.

Mer information om vår verksamhet samt om övriga barn- och utbildningsfrågor hittar du nedan.

Faktaansvarig: Utbildningsförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2016-08-05
Direktadress till denna sida: www.lund.se/utbildningsforvaltningen
Kontakt
google-translate