Kontaktuppgifter till Utbildningskansliet:

Postadress: Box 138, 222 23 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47

Öppettider:
Begränsat öppethållande under jul och nyår, öppet endast kl 09.00-12.00
Stängt alla röda dagar.
Terminstid måndag-fredag klockan 08.00-12.00, 13.00-15.30

E-postadresser:
 
utbildningsforvaltningen@lund.se (förvaltningsbrevlåda) eller antag@lund.se (gymnasieantagningens brevlåda)
Telefon (växel): 046-35 50 00
Telefax: 046-35 70 84

Utbildningsnämnden har det övergripande politiska ansvaret för utbildningsförvaltningens verksamheter.

Utbildningsförvaltningen har hand om;

  • de fyra kommunala gymnasieskolorna Katedralskolan, Polhemskolan, Gymnasieskolan Spyken och Gymnasieskolan Vipan,
  • tillsynsansvar för de fristående förskolorna, fritidshemmen och pedagogisk omsorg samt rätt till insyn i de fristående skolorna; såväl grundskolor som gymnasieskolor,
  • International School of Lund - Katedralskolan (ISLK) för åldrarna 6-16 år
  • vuxenutbildningen (Vux Lund) 
  • svenskundervisning för invandrare (sfi)
  • Modersmålscentrum i Lund
  • Lunds skolors IKT-team (information - kommunikation - teknik) för de tre skolförvaltningarna
  • den samordnande skolhälsovården, bestående av skolöverläkare och samordnande skolsköterska 
  • utbildningskansliet med gemensam administration för utbildningsförvaltningen.

Mer information om vår verksamhet samt om övriga barn- och utbildningsfrågor hittar du nedan.

Faktaansvarig: Utbildningsförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2015-04-21
Direktadress till denna sida: www.lund.se/utbildningsforvaltningen
Kontakt
google-translate