Verksamhet

Barn- och skolnämnd Lund Öster ansvarar för förskola, grundskola
och barnomsorg i den östra delen av Lunds kommun. Verksamheten är
organiserad i fyra geografiska områden Genarp, Veberöd,
Dalby/Torna Hällestad och Södra Sandby/Revinge

Verksamheten omfattar 12 grundskolor med fritidshem och
fritidsklubbar
och 22 förskolor samt 25 familjedaghem.

I mars 2011 är 1 558 barn placerade i förskola, 104 placerade i familjedaghem,
3 445 elever i grundskola samt 1 547 placerade inom skolbarnomsorgen.

Sidan uppdaterad: 2011-04-21
Kontakt
google-translate