Förvaltningar

Lunds kommun är indelad i förvaltningar som är specialiserade inom olika områden och ansvarar för merparten av den kommunala servicen. Varje förvaltning har en politisk nämnd, dessa hittar du i menyn till vänster under rubriken, Nämnder.


Kommunens ledningsgrupp

Förvaltningschefsgruppen tillsammans med kommundirektören, biträdande kommundirektören, personaldirektören, ekonomidirektören och kommunikationschefen utgör kommunens ledningsgrupp. I denna ingår nedanstående personer.

E-postadresser till personalen = fornamn.efternamn@lund.se.

Barn- och skolförvaltning Lunds stad

Mats Jönsson, skolchef, 046 - 35 83 00

Barn- och skolförvaltning Lund öster

Ann-Britt Wall-Berséus, skolchef, 046 - 35 82 17

Kommunkontoret

Anette Henriksson, kommundirektör, 046 - 35 59 20 
Carin Hillåker, biträdande kommundirektör, 046 - 35 50 12 
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, 046 - 35 50 28 
Eva Johannesson, kommunikationschef, 046 - 35 58 07
Karin Odhnoff, HR-direktör, 046 - 35 53 25

Kultur- och fritidsförvaltningen

Urban Olsson, förvaltningsdirektör, 046 - 35 52 14

Miljöförvaltningen

Björn Berséus, miljödirektör, 046 - 35 52 60

Renhållningsverket

Erik Rånlund, renhållningsdirektör, 046 - 35 53 85

Serviceförvaltningen

Pål Svensson, servicedirektör, 046 - 35 51 11

Socialförvaltningen

Annika Pettersson, socialdirektör, 046 - 35 55 24

Stadsbyggnadskontoret

Inga Hallén,  stadsbyggnadsdirektör, 046 - 35 63 38

Tekniska förvaltningen

Håkan Lockby, teknisk direktör, 046 - 35 52 38

Utbildningsförvaltningen

Stefan Norrestam, utbildningsdirektör, 046 - 35 70 43

Vård- och omsorgsförvaltningen

Seth Pettersson, förvaltningschef, 046 - 35 82 02

Sidan uppdaterad: 2014-10-08
Kontakt
google-translate