Förvaltningar

Lunds kommun är indelad i förvaltningar som är specialiserade inom olika områden och ansvarar för merparten av den kommunala servicen. Varje förvaltning har en politisk nämnd, dessa hittar du i menyn till vänster under rubriken, Nämnder.


Kommunens ledningsgrupp

Förvaltningschefsgruppen tillsammans med kommundirektören, biträdande kommundirektören, HR-direktören, ekonomidirektören och kommunikationschefen utgör kommunens ledningsgrupp. I denna ingår nedanstående personer.

E-postadresser till personalen = fornamn.efternamn@lund.se.

Anette HenrikssonAnette Henriksson
Kommundirektör
Telefon: 046 - 35 59 20 

 

 

 

 

Carin HillåkerCarin Hillåker
Biträdande kommundirektör
Telefon: 046 - 35 50 12 

 

 

 

 

Björn Berseus, miljöförvaltningen Björn Berséus
 Miljödirektör, miljöförvaltningen
 Telefon: 046 - 35 52 60 

 

 

 

 

Foto på Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör Marcus Horning
 
Stadsbyggnadsdirektör, stadsbyggnadskontoret
 Telefon: 046 - 359 99 26

 

  

  

  

Eva Johannesson, avdelningen för kommunikation och medborgarkontakt Eva Johannesson
 Kommunikationschef, kommunkontoret 
 Telefon: 046 - 35 58 07 

 

 

 

 

 Mats Jönsson, skoldirektör, barn- och skolförvaltning Lunds stadMats Jönsson
 Skolchef, Barn- och skolförvaltning Lunds stad
 Telefon: 046 - 35 83 00 

 

 

 

 

 Håkan Lockby, teknisk direktör, tekniska förvaltningenHåkan Lockby
 Teknisk direktör, tekniska förvaltningen
 Telefon: 046 - 35 52 38 

 

 

 

 

Stefan Norrestam, utbildningsdirektör, utbildningsförvaltningen Stefan Norrestam
 Utbildningsdirektör, utbildningsförvaltningen
 Telefon: 046 - 35 70 43 

 

 

 

 

Karin Odhnoff, HR-direktör, kommunkontoret Karin Odhnoff
 
HR-direktör, kommunkontoret
 Telefon: 046 - 35 53 25 

 

 

 

 

Urban Olsson, kultur- och fritidsförvaltningen Urban Olsson
 Förvaltningsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen
 Telefon 046 - 35 52 14 

 

 

 

 

 Annika Pettersson, socialförvaltningenAnnika Pettersson
 
Socialdirektör, socialförvaltningen
 Telefon: 046 - 35 55 24 

 

 

 

 

Seth Pettersson, vård- och omsorgsförvaltningen Seth Pettersson
 Förvaltningschef, vård- och omsorgsförvaltningen
 Telefon: 046 - 35 82 02

 

 

 

 

Erik Rånlund, Lunds renhållningsverk Erik Rånlund
 
Renhållningsdirektör, Lunds renhållningsverk
 Telefon: 046 - 35 53 85

 

 

 

 

Pål Svensson, servicedirektör, serviceförvaltningen Pål Svensson
 Servicedirektör, serviceförvaltningen 
 Telefon: 046 - 35 51 11

 

 

 

 

Ann-Britt Wall Berseus, barn- och skolförvaltning Lund öster Ann-Britt Wall-Berséus
 
Skolchef, Barn- och skolförvaltning Lund öster
 Telefon: 046 - 35 82 17 

 

 

Henrik Weimarsson, ekonomidirektör Henrik Weimarsson
 
Ekonomidirektör, kommunkontoret
 Telefon: 046 - 35 50 28

Sidan uppdaterad: 2016-09-02
Kontakt
google-translate