Bolag och kommunalförbund

Kraftringen AB

Kraftringen levererar energi, tjänster med energianknytning samt el- och kommunikationsnättjänster i Lund och Lomma med omnejd. Energislagen är fjärrvärme, naturgas och fjärrkyla.

Lunds Kommuns Fastighets AB

Lunds Kommuns Fastighets AB är ett helägt kommunalt bostadsföretag. LKF har bostäder i Lunds stad, Dalby, Södra Sandby, Veberöd, Genarp och Revinge.

Lunds Kommuns Parkerings AB

Parkeringsbolaget är helägt av Lunds kommun.
Expeditionstider: Måndag till fredag klockan 08.00 - 16.00
Telefon: 046-35 59 23

Kommunalförbund

Lunds kommun har inlett ett samarbete med andra kommuner inom räddningsstjänst (Räddningstjänsten Syd) och inom vatten- och avloppsområdet (VA SYD).

Kommunen har utsett politiker som ska ingå i de styrande organen för dessa organisationer. Mer information hittar du till vänster, under Kommunalförbud.

Sidan uppdaterad: 2015-11-06
Kontakt
google-translate