Kommun & politik

I Lunds kommun finns det sexton nämnder. Varje nämnd har en förvaltning, förutom överförmyndarnämnden, valnämnden, krisledningsnämnden och Habostyrelsens vars förvaltning sköts av kommunkontoret. Till kommunstyrelsen finns det dessutom ett antal kommunala råd.

Skip Navigation Links.
Faktaansvarig: Kommunkontoret
Sidan uppdaterad: 2015-10-08
Kontakt
google-translate