Luften i Lund

Luftmätningar i Lund

I Lund mäter vi halter av olika luftföroreningar bland annat kvävedioxid, ozon och partiklar (PM10).

Dagens luft

Här kan du se hur luften är just nu i Lund. Klicka på rubriken "Dagens Luft" i menyn till vänster.

Du kan även följa ozonhalterna i Sverige på IVL:s hemsida (Svenska Miljöinstitutet) och ozonhalterna i Europa på European Environment Agencys hemsida via länkarna nedan.

Under rubriken Rapporter i listen till vänster, finns samtliga våra rapporter avseende luften i Lund.

Luftföroreningar

Den största källan till luftföroreningar i tätorterna är vägtrafiken. Andra bidragande källor är bland annat småskalig vedeldning, oljeeldade panncentraler och hushållens allmänna utsläpp av luftföroreningar. Därutöver sker en omfattande inströmning av luftföroreningar från andra områden och länder.

I luften sker olika kemiska reaktioner som ger upphov till nya ämnen som vi betraktar som luftföroreningar. Det är främst marknära ozon som bildas genom reaktioner mellan kväveoxider och kolväten under inverkan av solljus.

En annan förorening som kan bildas genom processer i atmosfären är partiklar. Dessa bildas genom till exempel kondensation av gaser, fotokemiska omvandlingsreaktioner eller på mekanisk väg (däckslitage med mera). Partiklar kan även fungera som bärare av polyaromatiska kolväten och metaller. En del partiklar har även ett biologiskt ursprung, pollen, sporer, bakterier med mera.

Miljökvalitetsnormer

Luftföroreningshalter i utomhusluft är reglerade i Miljöbalkens förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft.  Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida. 

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta:

Catharina I-dotter Dahlström, miljöingenjör
Telefon: 046 - 35 52 74
E-post: catharina.dahlstrom@lund.se

Faktaansvarig: Miljöförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2016-09-28
Direktadress till denna sida: www.lund.se/lundaluft
Kontakt
 • Miljöförvaltningen

  Adress

  Brotorget 1, Lund

  Telefonnummer

  046-35 52 61

  Skicka e-post

  Postadress
  Box 41, 221 00  Lund

google-translate