Kärlplacering - villa

Att tänka på:


Kärlens placering

Kärlens placering ska vara på hårdgjort och jämnt underlag och de ska även kunna rullas ut från fastigheten på hårdgjort, jämnt underlag.  Som hårdgjort underlag räknas asfalt, cementplattor och liknande. Löst grus/singel på gångväg och gårdsplan är inte hårdgjort underlag.

Draghandtaget ska stå vänt mot hämtarna. Draghandtaget är det på andra sidan från lockets lyfthandtag. Kärl ska stå inom 3 meter från tomtgräns.

Hämtningsvägen ska hållas hinderfri, skottad och isfri/halkfri så att vi kan rulla ut och tömma sopkärl utan risk för skador i arbetet.

Vägen

Våra fordon behöver 3 meter bred vägbana samt 4 meters fri höjd.
Vägen ska vara hinderfri och buskar, träd klippas för god sikt. Se nedan länk -Beskärning för fri sikt.
Vintertid ska vägbana och vändplats snöröjas och halkbekämpas.

 

Lunds Renhållningsverk månar om arbetsmiljön för sin hämtningspersonal. Vi är tacksamma för det stöd ni kan ge oss genom att tänka igenom kärlens placering.


Exempel på placering av kärl:

Exempel 1

Exempel på kärlplacering

Exempel 2Exempel på kärlplacering

Faktaansvarig: Lunds Renhållningsverk
Sidan uppdaterad: 2016-06-10
Kontakt
 • Lunds Renhållningsverk

  Adress

  Traktorvägen 16

  Postadress: Box 41, 221 00 Lund

  Telefon
  Kundtjänst: 046-35 53 90
  Telefontid:  09.00 - 12.00, 
  13.00 - 15.00

  Container, brunnar:046 -35 53 92


google-translate