Nyttoparkering

Nyttoparkeringstillstånd är till för yrkesfolk som måste ha med bil eller annat fordon i Lunds innerstad. Tillståndet kan sökas av hantverkare eller liknade yrkeskategorier som till exempel har verkstad i bilen eller forslar skrymmande/tung utrustning.

Tillstånd söks via e-tjänst här på hemsidan. Du som redan har tillstånd måste själv förnya din ansökan via e-tjänsten.

Nyttoparkeringstillstånd

Kommunens tekniska nämnd utfärdar nyttoparkeringstillstånd mot en avgift av 6 000 kronor exkl. moms per tillstånd och år (reviderat 2014). Tillstånd för kortare period kan erhållas mot en avgift av 600 kronor per tillstånd och månad. Avgiften faktureras och tillstånden skickas ut då fakturan är betald.

Ett tillstånd kan gälla för max två registrerade fordon.

Nyttoparkeringstillstånd ger rätt att parkera högst 2 timmar i följd på gata eller plats med parkeringsförbud. Tillståndet ger också rätt till parkering i avgiftsbelagd parkeringsplats utan avgift.

Undantag

Nyttoparkeringstillstånd gäller inte för stannande eller parkering:

 1. På plats där det råder stoppförbud.
 2. På plats där fordon enligt bestämmelserna i vägtrafikkungörelsen inte får stannas eller parkeras.
 3. I körfält reserverat för fordon i linjetrafik, busshållplats, vändzon, taxizon eller annan zon som reserverats för särskilt ändamål  
 4. På privata parkeringsplatser

Nyttoparkeringstillstånd gäller inte som färdtillstånd på gator med förbud mot fordonstrafik eller förbud mot fordon av visst slag.

OBS! Tillståndet gäller inte för regelbunden parkering utanför den egna verksamhetens kontor eller motsvarande.

Vem kan söka?

Tillstånd kan sökas av företagare vars fordon är:

 • fast inredd till arbetsplats för installation av tillbehör i fast egendom (rördragningar, VVS, elektrisk installetion), dock ej avseende nybyggnad.
 • fast inredd till arbetsplats för installation eller reparation av lös egendom, t ex radio, TV.
 • nödvändigt för transport och förvaring av verktyg och material vid installation av tillbehör i fast egendom, dock ej nybyggnad.
 • nödvändigt för transport och förvaring av verktyg och material vid reparation (service) av fast egendom.
 • nödvändigt för transport och förvaring av verktyg och material vid reparation (service) av lös egendom.
 • nödvändigt för fastighetsrenhållning
 • budsändning i mycket stor omfattning
 • nödvändigt för inspektioner i betydande omfattning gällande fast och lös egendom, avseende funktion och säkerhet.
 • nödvändigt för till exempel sjuk-och socialvårdande verksamhet

 

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen
Sidan uppdaterad: 2012-06-11
Kontakt
 • Tekniska förvaltningen, trafikvaktkåren

  För parkering på gator och torg

  Adress

  Brotorget 1, Lund

  Telefonnummer

  046-35 52 57, 359 75 00

  Postadress: Box 41, 221 00 Lund

  Felanmälan, frågor och synpunkter 

google-translate