Buller från skjutbanor

Verksamhet vid skjutbanor bedrivs huvudsakligen i föreningsform genom jaktföreningar, jaktskytteklubbar, skytteföreningar eller sportskytteklubbar. I Lunds kommun finns idag sex stycken skjutbanor med civil skytteverksamhet.

Skytteverksamheten är finkalibrigt skytte vilket innebär att kalibern på ammunitionen är mindre än 20 mm. De vanliga formerna av finkalibrigt skytte är gevär, pistol, revolver, hagelvapen, automatvapen och luftgevär. I Lunds kommun bedrivs också militär skytteverksamhet vilken är lokaliserad på Revingehed.

Ett skott från ett skjutvapen är ett ljud av impulskaraktär. Till skillnad från ljud från exempelvis transporter som är relativt konstant och långsamt varierande, har skottljudet en hög nivå med mycket kort varaktighet vilket leder till att det märks tydligt i omgivningen.

För civila skjutbanor inrättade för skjutning med mer än 5000 men högst 200 000 skott skarp ammunition utomhus per år, är miljönämnden tillsynsmyndighet. När det gäller den militära verksamheten har generalläkaren tillsynsansvaret.

För mer information om skytte och skjutbanor se länkar nedan.

Faktaansvarig: Miljöförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2012-05-08
Kontakt
 • Miljöförvaltningen

  Adress

  Brotorget 1, Lund

  Telefonnummer

  046-35 52 61

  Skicka e-post

  Postadress
  Box 41, 221 00  Lund

google-translate