Omsorg och Habilitering i Lunds kommun

Här  hittar du samarbetspartners bland kommunens verksamheter: gruppbostäder, dagcenter, kottidsboende och eftermiddagtillsyn för människor som har insatser enligt Lag om Stöd och Service. 

BOENDE MED SÄRSKILT STÖD (LSS)

Carina Johansson
Gråsparvsvägen 84
Örnvägen 20
Spolegatan 7 B

046-35 62 10
046-14 05 34
046-39 78 05
046-13 95 25

Monica Roth 
Basen, N Fäladen
Mobila teamet, N Fäladen

046-18 94 78
046-12 99 75
Christa Stenudd
Linero
Mårtens Fälad
Stiftsvägen 33
Vipeholmsvägen 22
046-35 62 36
046-211 17 16
046-12 50 86
046-35 62 76
046-35 62 05
Ann-Christine Wadling
Nordanväg 18
Nordanväg 20
Nordanväg  18/20
Örnvägen 24
046-35 62 43
046-15 06 40
046-15 71 50
0734-48 52 68
046-39 79 05
Maria Persson
Gunnesbovägen 207
Gunnesbovägen 209
Gunnesbo (servicebostad)
Annetorp, Villa B
046-35 62 87
046-30 75 34
046-30 75 33
046-211 93 58
046-35 62 68
Britt-Marie Karsten
Fritidsgatan 6, S Sandby
Östanbäcksv. 117, S Sandby
Vipeholm, Byggnad 21
046-35 62 48
046-519 43
046-501 77
046-35 63 51
Aicha Östergren
Annetorp, Villa A
Annetorp, Villa C
Kulgränden 15 A
046-35 62 24
046-35 62 66
046-35 62 71
046-13 44 45
Anders Hansson
Vikingavägen 37
Fritidsgatan 8 A-E, S Sandby
Fritidsgatan 8  F-J, S Sandby
046-35 73 07
046-35 63 07
046-14 72 16
046-35 63 09
Eva-Lena Nilsson
Västra Stationstorget 11
Danska vägen 18
Gråsparvsvägen 5 A
046-35 62 86
046-35 57 46
046-13 22 96
046-35 62 74
Agneta Eklund-Jönsson
Bredgatan 11
Lilla Tvärgatan 19
St. Södergatan 2
046-35 62 30
046-35 56 38
046-35 57 91
046-35 64 47

DAGLIG VERKSAMHET (LSS)

Martina Ericsson
Gråsparvsvägen 5 B
Staffans gränd 2 C 
046-35 62 90
046-35 62 90
046-35 62 93
Göran Plato
Tryck o Lera, Klostergården
046-211 48 56
Karin Andersson
Vikingavägen 23 A
046-35 63 60
Kerstin Rasmusson
Örnvägen 58
046-13 64 65
Inge Dahlqvist
Glimmervägen 2
046-35 62 51

KORTTIDS- OCH UNGDOMSBOENDE (LSS)

Inger Christensson  
Petersskolan, Donatusväg 5
046-35 62 64
046-35 62 75
Lars-Olof Lindvall
Gråsparvsvägen 2
Dösvägen 39
046-35 62 77
046-14 05 03
046-35 63 95
Lisbeth Malmqvist
Norra Promenaden
Virvelvindsvägen 4 K
046-35 62 54
046-211 57 84
046-13 46 85
Katarina Malmborg
Arkivgtan 5
046-35 62 53
046-35 62 39

EFTERMIDDAGSTILLSYN (LSS)

Lisbeth Malmqvist
Örnvägen 64   
St. Lars väg 88 
Sunnanväg 14 L 
Sunnanväg 14 K
046-35 62 54
046-32 03 35
046-13 55 90
046-13 93 60
046-211 34 82
Sidan uppdaterad: 2010-01-21
google-translate