Integration och Mångfald

Vepa Mångfaldsrundan

Lunds Integrations- och Mångfaldsrunda uppmuntrar och stödjer arbetet för allas lika värde och en välkomnande stad i enlighet med lagstiftning, överenskommelser och handlingsplaner som vårt land och vår kommun har anslutit sig till.

Rundan byggs upp av olika steg fördelade över året: processutveckling, inspirationsforum, planering, arrangemangsvecka, reflektion och nystart. Här kan de medverkande både uttrycka egna erfarenheter och se världen ur andras perspektiv, för att tillsammans utforska nya vägar till inkludering och jämlikhet.

Rundan erbjuder inspiration, kontakter, samtal och tillfällen att skapa aktiviteter som vidgar normer och främjar jämlikhet mellan människor med olika erfarenheter. Alla erfarenheter kring t.ex. etnicitet, kön, ålder, sexualitet, funktionsförutsättningar och trosuppfattning, är lika värdefulla.

Med stöd av Rundan kan olika förvaltningar, organisationer, företag och ideella föreningar, knyta an till gemensamma, gränsöverskridande och årligt återkommande sammanhang i Lund. Rundan ger möjlighet att kraftsamla och visa upp något av allt det som sker i kommunen och ta del av goda exempel. Den erbjuder en struktur utifrån vilken arbetet kan utvecklas och förbättras

Enter Alt text here.


Läs om Kultur och fritidsförvaltningens interna mångfalds- och likabehandlingsarbete genom att klicka på länken i vänsterkolumnen.

 

Sidan uppdaterad: 2014-02-28
Direktadress till denna sida: www.lund.se/mangfaldsrundan
google-translate